Konsument również może ogłosić upadłość

 Ogłosić upadłość może nie tylko przedsiębiorca, ale także każdy konsument.
 
Opis aktualności

W jakich okolicznościach należy zainteresować się Upadłością Konsumencką?

  •  w sytuacji utraty pracy, bądź podczas długotrwałej choroby, kiedy przez długi czas nie jest możliwym spłata kredytów, rachunków i innych zobowiązań pieniężnych;
  •  kiedy mamy do czynienia ze skrajnym pogorszeniem się sytuacji materialnej prowadzącej do braku wypłacalności;
  • niewypłacalność trwa minimum trzy miesiące i dotyczy przeważającej części zobowiązań pieniężnych;

 
Opis aktualności

Zapamiętaj!


Ogłosić upadłość konsumencką można, jeśli:
  •  minęło ponad 10 lat od postępowania upadłościowego wobec dłużnika, które zostało umorzone.
  • niewypłacalność powstała z przyczyn niezależnych od dłużnika.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli stan niewypłacalności został wywołany lekkomyślnością, rozrzutnością, czy też rażącą nieodpowiedzialnością finansową dłużnika.

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie przez sąd wniosku o upadłość konsumencką rozpocznij współpracę z zaufaną kancelarią!

 
POWRÓT