Jakie koszty są związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej?

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zostać dołączona dokumentacja dotycząca sytuacji osobistej i zaległości finansowych dłużnika, tj. umowy, rachunki, zaświadczenia itp. W sytuacji, kiedy dłużnik nie posiada stosownych dokumentów potwierdzających jego zadłużenie należy zwrócić się do wierzycieli z prośbą o ich udostępnienie. Za przygotowanie kopii nierzadko należy zapłacić.
Opis aktualności

1. Koszt przygotowania dokumentacji


Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zostać dołączona dokumentacja dotycząca sytuacji osobistej i zaległości finansowych dłużnika, tj. umowy, rachunki, zaświadczenia itp. W sytuacji, kiedy dłużnik nie posiada stosownych dokumentów potwierdzających jego zadłużenie należy zwrócić się do wierzycieli z prośbą o ich udostępnienie. Za przygotowanie kopii nierzadko należy zapłacić.

Koszt: od kilkudziesięciu do kilkuset złotych
 
Opis aktualności

2. Koszty postępowania upadłościowego


W pierwszej kolejności dłużnik musi pamiętać o uiszczeniu opłaty od wniosku o upadłość konsumencką w kwocie 30 zł.

Następnie dłużnik musi liczyć się z kosztami takimi jak wynagrodzenie syndyka czy też zwrot wydatków, tj. kosztów ogłoszeń czy też opłat związanych z korespondencją prowadzoną przez syndyka. Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju i wartości majątku dłużnika, liczby wierzycieli, zakresu i stopnia trudności czynności, jakie syndyk musi podjąć.

Koszt: od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.
W niektórych przypadkach: koszty postępowania upadłościowego rozkładane są na raty w ramach tzw. planu spłaty wierzycieli lub pokrywana przez Skarb Państwa.
 
Opis aktualności

3. Koszty pomocy prawnej


Koszt zaczyna się od kilkuset złotych, cena ostateczna uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i ilości dokumentów, które należy przygotować jako załącznik do wniosku o upadłość konsumencką.

Pomoc prawna zawarta w cenie usługi obejmuje:

☑ pełną opiekę od momentu podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, aż do wydania orzeczenia przez Sąd,

☑ doradztwo na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz ustalenie strategii postępowania,

☑ sprawne przygotowanie potrzebnej dokumentacji,

☑ sporządzenie skutecznych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

☑ reprezentację przed sądem upadłościowym,

☑ kontakt z syndykiem.

Podczas postępowanie upadłościowego towarzyszymy Ci od początku do końca – pierwszym krokiem będzie umówienie bezpłatnej konsultacji!
POWRÓT