Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Biała lista podatników VAT dostępna od 1 września 2019

1 września to data szczególnie ważna dla podatników VAT. To właśnie od tego dnia w życie wchodzą nowe przepisy podatkowe, a wśród nich m.in. udostępnienie ‚białej listy podatników VAT’, która w znacznym stopniu ułatwi firmom weryfikację kontrahentów.

Funkcjonalne narzędzie

‚Biała lista podatników VAT’ to nowa baza, w której znajdują się wszystkie dotychczasowe rejestry. Nowy, wspólny rejestr będzie aktualizowany raz na dobę każdego, roboczego dnia tygodnia. Prowadzeniem ‚białej listy podatników VAT’ zajmuje się szef Krajowej Administracji Skarbowej, a będzie ona dostępna na witrynie internetowej Ministerstwa Finansów oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki ‚białej liście podatników VAT’ można sprawdzić, czy dany kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT oraz można poznać podstawę prawną w przypadku odmówienia jego rejestracji, wykreślenia z rejestru lub przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT. Do wyszukania odpowiedniego kontrahenta wystarczy nazwa podmiotu, numer NIP, REGON lub numer konta bankowego podmiotu.

Istotne zmiany w 2020 roku

Najważniejszą zmianą jest upublicznienie w rejestrze numerów firmowych rachunków bankowych wszystkich przedsiębiorców. Każdy podatnik VAT powinien sprawdzić, czy widniejący w bazie numer rachunku konta bankowego jest aktualny. Od stycznia 2020 roku, jeżeli przelew o wartości przekraczającej 15 000 zł zostanie wykonany na inne konto bankowe niż podane w rejestrze, wówczas wpłacający nie będzie miał możliwości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty powyżej 15 000 zł oraz będzie odpowiadał solidarnie za ewentualne zaległości podatkowe usługodawcy lub dostawcy towarów. Sankcje nie będą miały zastosowania, jeżeli w ciągu 3 dni od zlecenia przelewu wpłacający zgłosi ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Nieścisłości prawne

Nowe przepisy będą wymagały objaśnień, a nawet zmian, gdyż nie została rozstrzygnięta sprawa m.in. płatności internetowych przez serwisy PayPal, czy DotPay oraz płatności kartą kredytową. Należy także uściślić także kwestię subrachunków. Wątpliwościom poddany został także limit zapytań narzucony przez Krajową Administrację Skarbową, które obecnie wynosi 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów dziennie.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości