Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Biuro Informacji Kredytowej – czym jest i jakimi danymi dysponuje?

Starając się o kredyt, należy pamiętać o tym, że bank nie uprawia hazardu. Przed udzieleniem pożyczki wykorzystuje więc wszelkie możliwe (legalne) sposoby na to, by zyskać jak największą pewność na temat tego, czy osoba potrzebująca pieniędzy będzie w stanie w przyszłości je zwrócić. Nic więc dziwnego, że potencjalny kredytobiorca pytany jest nie tylko m.in. o cel, na który przeznaczyłby przyznane mu środki finansowe, swój wiek czy rodzaj umowy, na podstawie której wykonuje daną pracę. Analizie poddawana jest także jego historia kredytowa. Na prędkie i wygodne zarazem zapoznanie się z nią pozwala Biuro Informacji Kredytowej. Czym jest i czego można dowiedzieć się dzięki niemu? Na pewno warto to sprawdzić.

Raporty Grupy BIK – prosty sposób na sprawdzenie historii kredytowej danego podmiotu

Grupa BIK, jak pisze sama o sobie na stronie internetowej www.bik.pl, „jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce”. Jej funkcja polega więc na zdobywaniu informacji na temat zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, które realizują własne zobowiązania o charakterze kredytowym i/lub finansowym. Korzystać z nich mogą natomiast wszystkie banki oraz SKOK-i funkcjonujące w Polsce, ale też każdy, kto zamierza rozpocząć starania o otrzymanie kredytu lub chciałby upewnić się, że nikt nie zrobił tego wcześniej w jego imieniu. Do tego typu sytuacji, niestety, dochodzi, szczególnie gdy dana osoba wcześniej (nie)umyślnie zdradziła swoje dane osobowe, umożliwiając tym samym komuś innemu uzyskanie w jej imieniu np. kredytu poprzez Internet. Biuro Informacji Kredytowej udostępnia zgromadzone przez siebie dane w postaci raczej nieskomplikowanych do odczytania raportów, pobieranych z jego strony internetowej po uprzednim wykonaniu zaledwie kilku kroków. Takie rozwiązanie jest więc, jak już wcześniej wspomnieliśmy, szybkie i wygodne, co sprawia, że cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków.

Jakie czynności należy wykonać, aby otrzymać raport ze strony www.bik.pl?

W celu uzyskania raportu z Biura Informacji Kredytowej wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, potwierdzić własną tożsamość, stworzyć hasło i zalogować się poprzez link weryfikacyjny na stronie www.bik.pl, a następnie zatwierdzić otrzymaną ofertę i poczekać chwilę na wygenerowanie raportu. Pamiętać warto również o tym, że usługa jest płatna, a wysokość kosztów wynikających ze skorzystania z niej zależy od tego, czy ma być to pojedyncza operacja, czy np. wykonywana cyklicznie. Na stronie Biura można też zapoznać się – bezpłatnie – z przykładowym raportem. Przeglądając go, można zauważyć, że nie jest zbyt obszerny, a z drugiej strony informacje w nim zawarte są bardzo szczegółowe i rzeczywiście są w stanie pomóc bankom oraz SKOK-om w dokonaniu rzetelnej oceny zdolności kredytowej swoich Klientów. Poza ich danymi osobowymi w dokumencie znajduje się m.in. wykaz wszystkich zobowiązań kredytowych w trakcie ich spłacania, suma zaległości (jeśli rzeczywiście występują) czy suma uregulowanych już całkowicie należności.

Raporty Biura Informacji Kredytowej nie są najważniejsze przy ocenianiu rzetelności kredytowej

Niemal na samej górze raportów tworzonych przez Grupę BIK widnieje ocena punktowa, na wysokość której wpływa przede wszystkim to, czy w przeszłości zobowiązania podmiotu starającego się otrzymać kredyt były spłacane w terminie. Jeśli tak, jego szanse na uzyskanie kolejnego zastrzyku gotówki są – myśląc logicznie – większe. Raporty Biura Informacji Kredytowej nie są jednak jedynym kryterium branym pod uwagę przez korzystające z nich instytucje bankowe oraz parabankowe – i jednocześnie nie najważniejszym. O otrzymaniu (lub nie) kredytu decyduje bowiem znacznie więcej czynników. Nie warto więc być zbyt pewnym siebie po uzyskaniu wysokiej noty w pobranym raporcie, jak i zniechęcać się do starań o potrzebne pieniądze, gdy okaże się ona niska. Często bywa przecież tak, że na wpływ oceny rzetelności kredytowej danego podmiotu wpływają sytuacje losowe, z czego banki i SKOK-i doskonale zdają sobie sprawę, biorąc je pod uwagę podczas rozmów ze swoimi klientami.