Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Co to jest upadłość konsumencka i jak ją ogłosić?

Na początek dwa, ważne pytania stanowiące punkt wyjścia:

  1. Co to jest upadłość konsumencka? Otóż jest to możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Cała procedura wymaga dopełnienia wielu formalności.
  2. Jak ogłosić upadłość konsumencką? Należy wnieść odpowiedni wniosek o upadłość konsumencką. Składa się go, wypełniając formularz w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Wniosek najczęściej zgłaszają: byli przedsiębiorcy, członkowie zarządu spółek z o.o., „frankowicze”, małżonkowie dłużników, poręczyciele pożyczek i rolnicy. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć osoba, która:
   • jest dłużnikiem i zarazem osobą fizyczną,
   • ma miejsce zamieszkania i stałego pobytu w Polsce,
   • nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest wspólnikiem spółki,
   • jest niewypłacalna,
   • nie ponosi winy za zwiększanie się stopnia niewypłacalności,
   • była rzetelna podczas wcześniejszego postępowania upadłościowego,
   • nie dokonała w ciągu 10 lat czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli,
   • była przedsiębiorcą i złożyła właściwy wniosek o upadłość przedsiębiorcy oraz jeśli nie umorzono już wcześniej jego długu.

Również wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która prowadziła działalność gospodarczą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął rok od wykreślenia z właściwego rejestru.

Skutki upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka skutkuje oddłużeniem osoby prywatnej. Powinna ona wcześniej opracować plan spłaty wierzycieli – dług może rozłożyć na raty. Co ważne, po ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone, a po uprawomocnieniu się postanowienia o upadłości – umorzone. Zakończone są działania windykacyjne i przedsądowe, a dalsze odsetki nie są już naliczane. Ponadto konsument może starać się o wsparcie w warunkach życiowych a także o umorzenie kosztów postępowania. Bardzo ważne jest również to, że dłużnik może doprowadzić do ugody z wierzycielami.

O długach konsumenta decyduje sąd, który może umorzyć część zadłużenia lub jego całość. W tym drugim przypadku dochodzi do likwidacji całego majątku dłużnika. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje również tym, że dłużnik podejmuje współpracę z syndykiem, który inwentaryzuje majątek. Konsument nie może również zawierać umów, poza tymi, które dotyczą życia codziennego. Nie może on już dalej swobodnie rozporządzać swoim majątkiem. Takie działania wdraża się, aby zaspokoić potrzeby wszystkich wierzycieli. Dzięki temu procesowi można odzyskać to, co niezwykle ważne – komfort i spokój psychiczny.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości