Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Firma bez ZUS, czyli spółka z o.o.

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest obciążona obowiązkiem składek ZUS. Zbyt duża wysokość tych składek może bardzo często przyczyniać się do znacznego obniżenia dochodów danej firmy. Polskie prawo dopuszcza jednak możliwość niepłacenia składek ZUS po przejściu na profil działalności o innym sposobie organizacji. Mowa tutaj o sytuacji przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wadą, a jednocześnie zaletą tego rodzaju działalności jest fakt, że dana firma musi prowadzić pełną księgowość spółki z o.o.

Unia Europejska, a precyzyjniej Parlament Europejski i Rada 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r wydała Dyrektywny, na które Polska wprowadziła możliwość zastosowania kilku uproszczeń dla spółek z o.o, które są mikroprzedsiębiorcami. Kiedy jednak spółka uzyskuje miano mikroprzedsiębiorcy? Według art. 3 ust. 1a Ustawy o Rachunkowości mikroprzedsiębiorcą jest spółka z o.o., która rozpoczęła działalność lub w późniejszych latach sporządza sprawozdania finansowe i nie przekroczyła dwóch z trzech następujących wymiarów:

1. 1.500.000 zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego

2. 3.000.000 zł – przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

3. 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

Firma bez ZUS krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najchętniej wybieranych form prawnych. Spółkę z o.o. wybiera ponad 80% zgłaszających (spółki rejestrowane w KRS). Minimalny kapitał zakładowy pozwalający na założenie takiej spółki to 5000 tysięcy złotych. Jest ona polecana w szczególności osobom prowadzącym małą firmę, dla których stały, comiesięczny wydatek na ZUS – ponad 1200 złotych jest nieopłacalny. Dlatego właśnie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o jest doskonałym sposobem na dalszy rozwój własnego biznesu. Zatem jakie kroki należy podjąć aby prowadzić firmę bez ZUS? Przede wszystkim trzeba założyć przynajmniej dwu osobową spółkę z o.o. Należy również dokonać racjonalnego podziału udziałów oraz powołać członków zarządu. Warto regularnie śledzić zmiany prawa w zakresie działalności spółki, aby na bieżąco móc się dostosowywać do obowiązujących przepisów. Bardzo ważne jest także, aby w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcie umowy spółki, zgłosić ją do sądu rejestrowego. Ze względu na wymóg prowadzenia pełnej księgowości, warto skorzystać z usług księgowych, dzięki którym w profesjonalny sposób załatwimy wszelkie formalności związane z założeniem i prowadzeniem tego rodzaju działalności.

Spółka z o.o. – korzyści

Prowadzenie firmy bez ZUS gwarantuje przedsiębiorcy wiele korzyści. Jedną z głównych jest fakt znacznego ograniczenia kosztów związanych z comiesięcznymi składkami ZUS. Decyzję o przekształceniu swoich firm podejmują zazwyczaj właściciele, którzy obserwują niewielkie przychody z prowadzenia własnej działalności. Redukcja kosztów, pozwala im na planowanie dodatkowych strategii rozwoju, dzięki którym mogą oni zainwestować w środki trwałe bądź w zatrudnienie dodatkowego pracownika. Założenie spółki z o.o. okazuje się również doskonałym pomysłem dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z samodzielną działalnością gospodarczą. Jeżeli świeżo upieczony przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że w początkowej fazie rozwoju firmy jego zyski będą niewielkie, a zależy mu na zachowaniu płynności finansowej, to firma bez ZUS wydaje się dla niego idealnym rozwiązaniem. Dodatkową korzyścią jest również stawka podatku CIT na poziomie 9%, która zapewnia sporą oszczędność w porównaniu z pozostałymi formami prowadzenia działalności w Polsce. Posiadacze spółek muszą pamiętać również o zapewnieniu swojej firmie odpowiednich usług księgowych – pełnej księgowości spółki z o.o., która zapewni realizację formalności związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości