Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Jak działa windykator?

Prowadzenie zarówno gospodarstwa domowego, jak i własnej działalności wiąże się z niemałymi kosztami. Niespodziewane wydatki, również te, które nie mieszczą się w miesięcznym czy całorocznym budżecie, brak regularnych dochodów, a nawet niespodziewany uszczerbek na zdrowiu mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej. Bardzo często w konsekwencji prowadzi ona m.in. do pojawienia się długów, a w ostateczności do bankructwa. Oczywiście istnieje wiele rozwiązań, które w przystępny dla dłużnika sposób umożliwiają spłatę zaciągniętych zobowiązań, jednak zdarza się, że do wyegzekwowania niespłaconych należności zostaje zatrudniony specjalista. Kim w rzeczywistości jest windykator? Jakie są jego podstawowe obowiązki? Czym różni się od komornika, a także, kiedy przekracza swoje uprawnienia? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej. Zapraszamy do ciekawej lektury!

Kim jest windykator?

Nie da się ukryć, że proces windykacji, jak sam zawód windykatora, na przestrzeni lat skutecznie zakorzenił się w gospodarce, jednak równocześnie nie oznacza to, że każdy z nas wie, kim w rzeczywistości jest windykator i jak wygląda jego praca na co dzień. Otóż windykator to pracownik firmy windykacyjnej, która od wierzyciela dostała zlecenie do pozasądowego wyegzekwowania zadłużenia od dłużnika, a zarazem w sposób zgodny z prawem. Niemniej z windykatorami można spotkać się również w banku bądź wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Warto również pamiętać, że jako dłużnik można żądać od windykatora okazania legitymacji ze zdjęciem, upewniając się o wiarygodności pełnomocnika zatrudnionego przez wierzyciela.

Czym zajmuje się windykator?

Mogłoby się wydawać, że głównym zadaniem windykatora jest kontaktowanie się z dłużnikiem w imieniu wierzyciela. Nic bardziej mylnego! Rola windykatora w procesie windykacji jest znacznie bardziej istotna. Ma on za zadanie nakłonić dłużnika do rozwiązania zaistniałej sytuacji w sposób polubowny oraz dobrowolny, mając na myśli całkowitą spłatę powstałego długu w określonym czasie. Jest on odpowiedzialny za dostosowanie sposobu spłaty dopasowanego do indywidualnych wymagań wierzyciela. Nie ma ona jednak prawa ani do zajęcia majątku dłużnika, ani do niezapowiedzianego pojawienia się w miejscu zamieszkania dłużnika, ani też do przeprowadzenia egzekucji. Należy pamiętać, że wszystkie kroki podjęte przez pracownika powinny być w pełni zgodne z aktualnie i powszechnie panującymi przepisami prawa.

Windykator a komornik – kluczowe różnice

Pomimo tego, że zawód windykatora i komornika diametralnie się różni, nadal wielu dłużników obawia się m.in. przejęcia należących do nich dóbr przez windykatora. Jakie są kluczowe różnice między windykatorem a komornikiem? Otóż jak wspomnieliśmy wcześniej, windykator to pracownik banku, firmy windykacyjnej bądź prowadzący własną działalność gospodarczą, którego zadaniem jest polubowne doprowadzenie do spłaty zadłużenia w imieniu wierzyciela. Komornik natomiast jest funkcjonariuszem publicznym, tak samo, jak sędzia bądź prokurator. Jego działania mają na celu przymusowe wyegzekwowanie prawomocnych decyzji sądowych podczas przeprowadzania egzekucji komorniczej. Należy pamiętać, że windykator i komornik dochodzą należności wierzyciela w zupełnie inny sposób. Podobnie różni się ich pozycja, uprawnienia oraz zakres podstawowych obowiązków. Niezaprzeczalnie ich jedynym wspólnym mianownikiem jest egzekwowanie spłaty zadłużenia.

Kiedy windykator przekracza swoje uprawnienia?

Będąc dłużnikiem, warto nie tylko rozróżniać windykatora od komornika, ale także znać ich podstawowe obowiązki oraz uprawnienia. W tym przypadku mowa przede wszystkim o przekraczaniu uprawnień przez windykatora, które oczywiście nie są nieograniczone. Należy mieć na uwadze, że w momencie, gdy windykator przekroczy swoje uprawnienia, dłużnik ma całkowite prawo do zgłoszenia sprawy na policję bądź ewentualnego złożenia pozwu do sądu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych. Poniżej przedstawimy kilka podstawowych działań, które wykraczają poza uprawnienia pracownika firmy windykacyjnej:

  • zbyt częste dzwonienie do dłużnika zarówno w dzień, jak i w nocy,
  • informowanie o zadłużeniu kredytobiorcy bądź pożyczkobiorcy osób trzecich np. członków rodziny, pracodawcę, a nawet jego przyjaciół czy bliskich znajomych,
  • wtargnięcie na posesję, a także do domu lub mieszkania dłużnika bez jego uprzedniej zgody,
  • bezpośrednie sugerowanie dłużnikowi wystawienia dóbr bądź nieruchomości na licytację,
  • nachodzenie dłużnika w miejscu zamieszkania, a także w miejscu pracy,
  • naliczanie dodatkowych opłat w związku z już istniejącym zobowiązaniem wymagającym terminowej spłaty,
  • grożenie dłużnikowi.

Oczywiście większość firm windykacyjnych, a także banków czy działalności gospodarczych na rynku działa zgodnie z prawem. Niemniej jednak, będąc dłużnikiem bądź decydując się na zatrudnienie windykatora, warto dokładnie sprawdzić ewentualnego zleceniobiorcę, a w tym przypadku przeważnie przedsiębiorstwo, z którego usług mamy zamiar skorzystać.