Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Księgowość w spółce z o.o. – o czym należy pamiętać?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która jest bardzo często wybierana przez przedsiębiorców planujących otworzyć swój własny biznes. Za tą formą prowadzenia działalności przemawia na pewno fakt, iż wspólnik (wspólnicy) spółki nie odpowiadają za zobowiązania firmy swoim prywatnym mieniem. Prowadząc firmę w ramach spółki z o.o. należy pamiętać o zapewnieniu kompleksowej i profesjonalnej obsługi księgowej. Księgowość w spółce z o.o. niesie ze sobą szereg wyzwań, lecz jest nieoceniona ponieważ oferuje duży wgląd w aktualną sytuację finansową firmy. Takiej możliwości nie mamy na przykład prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Wiedza odnośnie sytuacji finansowej firmy pozwala przedsiębiorcom na przewidzenie ewentualnych wzlotów i upadków spółki.

Zasady dotyczące księgowości w spółce z o.o.

Wytyczne odnośnie prowadzenia księgowości w spółce z o.o. reguluje ustawa z 29 września 1994. (Dz. U nr 121 poz. 591). Zgodnie z prawem księgowością w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zajmować się dowolna osoba na przykład członek zarządu. Co ważne, osoba ta nie musi posiadać żadnych dodatkowych uprawnień. Jednak uprawnień takich wymaga się już od księgowego, który prowadzi w spółce księgi wieczyste. Z tego stwierdzenia można wysnuć wniosek, że sami możemy prowadzić księgowość w naszej firmie. Wiele spółek korzysta jednak z profesjonalnej pomocy zewnętrznych biur księgowych, które oferują szeroki wachlarz kompleksowych usług księgowych. Właściciele spółek decydując się na takie rozwiązanie mogą znacząco obniżyć koszty w firmach, a swój dodatkowy, cenny czas przeznaczyć na wdrażanie skutecznych form rozwoju biznesu.

Spółka z o.o. – przepisy prawne

Według obowiązujących przepisów spółki z o.o. nie mogą rozliczać się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Możliwość taka przysługuje tylko:

 1. osobom fizycznym, spółkom cywilnym osób fizycznych, spółkom jawnym osób fizycznych oraz spółkom partnerskim wykonującym działalność gospodarczą
 2. osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej (jeśli zgłosiły zamiar prowadzenia KPiR)
 3. osobom wykonującym działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (zawartych na podstawie odrębnych przepisów)
 4. osobom duchownym, które zrezygnowały z możliwości opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego

Kolejnym ważnym prawnym aspektem jest fakt, że spółka musi dokonywać płatności jedynie z pieniędzy firmy. Kontroli kosztów dokonuje się poprzez tworzenie raportów kasowych, które obrazują obecny stan gotówki w firmie. Jeśli w spółce dochodzi do problemów z płynnością finansową, istnieje możliwość, aby wspólnik wspomógł firmę pieniędzmi na podstawie umowy pożyczki. Te i inne dość restrykcyjne wymagania skłaniają przedsiębiorców do powierzenia swoich finansów biurom księgowym, które okazują się dużym wsparciem w zakresie realizacji pełnej księgowości spółki z o.o.

Spółka z o.o. a pełna księgowość

Kolejnym istotnym obowiązkiem jest przymus prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości spółki z o.o. W praktyce oznacza to rejestrowanie każdej złotówki wydanej w firmie. Spółki z o.o. muszą prowadzić księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu roku podatkowego, każda spółka jest zobligowana do złożenia w sądzie rejestrowym i urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego. Bardzo ważne jest rzetelne sporządzanie sprawozdań i raportów kasowych, ponieważ księgowość w spółce z o.o. musi być jasna i czytelna. W skład corocznych sprawozdań wchodzi:

 1. Bilans, który przedstawia stan aktywów i pasywów firmy
 2. Rachunek zysków i strat, czyli czytelny obraz wszystkich operacji finansowych dokonanych w firmie
 3. Informacje dodatkowe czyli to, co nie znalazło się w innych sprawozdaniach, a również ma istotne znaczenie dla działań podejmowanych przez spółkę

Odpowiedzialność za prowadzenie spółki z o.o. ponoszą jej członkowie. Zważając jednak na obowiązujące przepisy prawne, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnych usług księgowych oferowanych przez firmy zewnętrzne. Odciąży to znacząco przedsiębiorców z obsługą wszelkich formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


 • Upadłość konsumencka a dzieci
  Zainteresowanie współmałżonków lub jednego z nich ogłoszeniem upadłości konsumenckiej sprawia, że małżonkowie pytają o potomstwo. Czy upadłość konsumencka ma wpływ …
 • Co to jest masa upadłości i co się w nią wlicza?
  Niestabilna sytuacja finansowa może doprowadzić nie tylko do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, podwyższone ciśnienie, a nawet depresja. …
 • Firma bez ZUS, czyli spółka z o.o.
  Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest obciążona obowiązkiem składek ZUS. Zbyt duża wysokość tych składek może bardzo często przyczyniać się …
 • Uprawnienia komornika a prawa dłużnika
  Brak stałej pracy wiąże się przede wszystkim z niestabilną sytuacją finansową. Po pewnym czasie wśród nieopłaconych rachunków pojawia się pismo …
 • Restrukturyzacja długu – na czym to polega?
  Zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki każdorazowo wiąże się z długoterminową spłatą. Życie jest jednak nieprzewidywalne, a wielu twierdzi, że wypadki chodzą …