Obsługa prawna

Nasza Kancelaria zapewni Państwu kompleksową pomoc prawną.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej firm i osób fizycznych. Tworzymy ofertę dostosowaną do potrzeb klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, niezależnie od specyfiki prowadzonej działalności. Elastycznie dostosowujemy strukturę usług i formę współpracy od jednorazowej pomocy po stałe wsparcie.

Wybierz

ofertę

Klient indywidualny

KLIENT
INDYWIDUALNY

Klient biznesowy

KLIENT
BIZNESOWY

Wybierz

miasto

WARSZAWA POZNAŃ KRAKÓW

OBSŁUGA PRAWNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Udzielamy wsparcia klientom indywidualnym w formie porad i konsultacji prawnych w takich obszarach jak:

Oferta D2D Group

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Pomoc przy regulacji stosunków rodzinnych w kwestiach majątkowych, osobistych w postępowaniach o rozwód i separację, sprawach alimentacyjnych, ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz regulacji objętych intercyzą

Oferta D2D Group

PRAWO PRACY

Reprezentowanie pracowników w sprawach związanych z naruszeniem praw pracownika, takich jak niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowania z tytułu naruszenia prawa, przywrócenie do pracy, dochodzenie wynagrodzenia i ekwiwalentów

Oferta D2D Group

PRAWO SPADKOWE

Pomoc w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, działu, przyjęcia lub odrzucenia spadku, sprawy o zachowek

Oferta D2D Group

PRAWO CYWILNE

Konsultacje i rekomendacje związane z zawieraniem umów cywilnych, m. in. umowy najmu, zlecenie, umowy o dzieło, umowy związane z darowizną i pożyczką)

Oferta D2D Group

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Wsparcie w zakresie załatwiania wszelkich spraw administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę i warunki zabudowy, uzyskiwanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, renty planistyczne

OBSŁUGA PRAWNA DLA FIRM

Oferujemy stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców, udzielając wsparcia w takich obszarach jak:

Oferta D2D Group

Pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji – wszystkie formalności od momentu wpisu do KRS lub CEiDG

Oferta D2D Group

Doradztwo w kwestii wyboru formy prawnej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i koordynacja procesu zmiany formy prawnej

Oferta D2D Group

Wsparcie organów spółek – obsługa prawna zarządu i jego członków, zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego

Oferta D2D Group

Reprezentowanie właścicieli firm w negocjacjach i rozmowach handlowych

Oferta D2D Group

Wsparcie w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz podatkowego

Oferta D2D Group

Działania w obszarze prawa cywilnego i umów handlowych – tworzenie wzorów umów i aneksów, zabezpieczenie procesu kontraktowania, weryfikowanie poprawności umów kontrahenta

Oferta D2D Group

Reprezentowanie klienta przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej

Oferta D2D Group

Pomoc w zakresie prawa administracyjnego – uzyskiwanie zezwoleń i koncesji

Oferta D2D Group

Obsługa prawna inwestycji budowlanych oraz rynku nieruchomości (badanie stanu prawnego, prowadzenie procedur administracyjnych i sądowych, tworzenie umów, wsparcie w negocjacjach)

Oferta D2D Group

składanie wniosków o ogłoszenie upadłości i prowadzenie postępowania upadłościowego

Zasady współpracy zawsze ustalamy indywidualnie w oparciu o wymagania i potrzeby klienta. Wysokość wynagrodzenia w każdym przypadku zależeć będzie od nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy. Klientom decydującym się na stałą obsługę oferujemy preferencyjne stawki, ciągłą pomoc prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz benefit w postaci 1 darmowej godziny konsultacji miesięcznie w ramach podstawowej opieki prawnej.

W naszych działaniach kierujemy się profesjonalizmem i etyką zawodową, a nieustanne aktualizowanie wiedzy prawniczej pozwala nam świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie. Skuteczność i efekty D2D Group potwierdzamy w zakładce Nasze sukcesy.

Zasady
współpracy

OSBŁUGA PRAWNA

na terenie

Profesjonalna obsługa prawna dostosowana do potrzeb każdego klienta

Nie tylko największe światowe koncerny decydują się podejmować stałą współpracę z wybranymi przez siebie kancelariami prawnymi, by w razie zaistnienia konieczności skonsultowania się z nimi w danej sprawie, można było uczynić to o każdej porze dnia i nocy. Mniejsze firmy, również te zarejestrowane w Polsce, coraz częściej podążają śladami kojarzonych przez wszystkich marek, wiedząc, jak wiele korzyści niesie ze sobą świadczona przez poszczególne podmioty obsługa prawna. Między innymi Warszawa, Poznań czy Kraków to miasta, w których funkcjonujemy jako D2D Group, oferując szereg usług związanych zarówno z prowadzeniem firm, jak i działalnością osób fizycznych.

Obsługa prawna osób fizycznych w  Twoim mieście

Obsługa prawna osób fizycznych w Twoim mieście również znajduje się w zakresie oferowanych przez nas usług. Korzystając z niej, nasi klienci uzyskują wyczerpujące odpowiedzi na swoje pytania związane m.in. z prawem rodzinnym i opiekuńczym, prawem pracy, spadkowym, cywilnym oraz administracyjnym. Prowadzone przez nas konsultacje prawne charakteryzuje pełna zgodność z etyką zawodową, a także aktualnymi informacjami dotyczącymi najróżniejszych zagadnień związanych z prawem. Przekonują się o tym wciąż nasi stali klienci, jak i ci, którzy potrzebują jednorazowej pomocy, wiedząc jednocześnie, że obsługa prawna osób fizycznych i firm w Twoim mieście w naszym wykonaniu jest usługą znajdującą się od zawsze na bardzo wysokim poziomie, co potwierdzają liczne wyróżnienia przyznane nam w ciągu wielu lat prowadzenia własnej działalności.

Obsługa prawna firm w Twoim mieście jedną z wielu usług świadczonych przez naszą kancelarię

Podejmując stałą bądź jednorazową współpracę z naszą kancelarią, każda firma lub osoba fizyczna decydująca się na ten krok może być pewna otrzymania specjalistycznej pomocy ze strony zespołu znawców różnych dziedzin prawa. Bardzo często nasze rady okazują się przydatne już na samym początku działalności podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń czy fundacji, kiedy niezwykle istotne jest dopełnienie wszelkich formalności w celu wpisania ich do KRS bądź CEiDG. Obsługa prawna firm w Twoim mieście, którą świadczymy, pozwala naszym partnerom ponadto uzyskiwać m.in. wsparcie organów spółek, reprezentantów w czasie rozpraw sądowych czy pomoc w uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz koncesji. Istotny jest przy tym fakt, że w każdej sytuacji staramy się działać według ustalanego razem z partnerami planu, by w jak największym stopniu spełnić ich potrzeby oraz oczekiwania.

UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ TELEFONICZNĄ