Obsługa prawna

Nasza Kancelaria przy udziale doświadczonych prawników, zapewni Państwu szeroko rozumianą pomoc prawną w szerokim zakresie.

Obsługa prawna firm dotyczy:

 • pomocy prawnej przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych;
 • obsługi prawnej firm w sferze prawa handlowego, gospodarczego oraz podatkowego;
 • prawa cywilnego, w szczególności prawa umów handlowych, w tym sporządzanie projektów umów i uczestnictwo w negocjacjach;
 • prawa administracyjnego, w tym uzyskiwanie na rzecz klientów zezwoleń, koncesji i przeprowadzanie innych procedur administracyjnych związanych z obsługą przedsiębiorstwa;
 • obsługi prawnej inwestycji budowlanych;
 • obsługi prawnej rynku nieruchomości, m.in. badanie stanu prawnego, prowadzenie niezbędnych procedur administracyjnych i sądowych, formułowanie umów, uczestnictwo w negocjacjach;
 • prawa upadłościowego, tj. prowadzenie postępowań upadłościowych, układowych, naprawczych i likwidacyjnych.

Obsługa prawna osób ( podmiotów) indywidualnych:

 • prawo rodzinne i opiekuńcze – oferujemy kompleksową pomoc prawną przy regulacji stosunków rodzinnych, dotyczących zarówno spraw majątkowych jak i osobistych w postępowaniach o rozwód i separację, sprawach alimentacyjnych, podziale majątku dorobkowego oraz regulacji objętych intercyzą.
 • prawo pracy – nasza Kancelaria reprezentuje pracowników we wszelakich sprawach związanych z naruszeniem praw pracownika tj. niezgodne z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, odszkodowania z tytułu naruszenia prawa, przywrócenie do pracy, dochodzenie wynagrodzenia, ekwiwalentów etc.
 • prawo spadkowe – oferujemy Naszym klientom pomoc m.in. w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku oraz przyjęcia/odrzucenia spadku.
 • prawo cywilne – nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach wynikających z umów cywilnych (tj. najem, zlecenie, umowa o dzieło, darowizna, pożyczka i inne).
 • prawo administracyjne – oferujemy szeroko pojętą pomoc prawną i opiekę w zakresie załatwiania wszelkich spraw administracyjnych m.in. pozwolenie na budowę, warunki zabudowy, uzyskiwanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, renty planistyczne i inne.

Zapraszamy do współpracy