Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Obsługa prawna

Nasza Kancelaria to zespół doświadczonych prawników, którzy zapewnią Państwu kompleksową pomoc prawną.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej firm i osób fizycznych. Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci o kompetencjach z zakresu wielu odmian prawa. Tworzymy ofertę dostosowaną do potrzeb klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, niezależnie od specyfiki prowadzonej działalności. Elastycznie dostosowujemy strukturę usług i formę współpracy od jednorazowej pomocy po stałe wsparcie.

Obsługa prawna dla firm

Oferujemy stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców, udzielając wsparcia w takich obszarach jak:

 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji – wszystkie formalności od momentu wpisu do KRS lub CEiDG
 • doradztwo w kwestii wyboru formy prawnej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i koordynacja procesu zmiany formy prawnej
 • wsparcie organów spółek – obsługa prawna zarządu i jego członków, zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego
 • reprezentowanie właścicieli firm w negocjacjach i rozmowach handlowych
 • wsparcie w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz podatkowego
 • działania w obszarze prawa cywilnego i umów handlowych – tworzenie wzorów umów i aneksów, zabezpieczenie procesu kontraktowania, weryfikowanie poprawności umów kontrahenta
 • reprezentowanie klienta przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej
 • pomoc w zakresie prawa administracyjnego – uzyskiwanie zezwoleń i koncesji
 • obsługa prawna inwestycji budowlanych oraz rynku nieruchomości (badanie stanu prawnego, prowadzenie procedur administracyjnych i sądowych, tworzenie umów, wsparcie w negocjacjach)
 • składanie wniosków o ogłoszenie upadłości i prowadzenie postępowania upadłościowego

Obsługa prawna dla osób fizycznych

Udzielamy wsparcia klientom indywidualnym w formie porad i konsultacji prawnych w takich obszarach jak:

 • prawo rodzinne i opiekuńcze – pomoc przy regulacji stosunków rodzinnych w kwestiach majątkowych, osobistych w postępowaniach o rozwód i separację, sprawach alimentacyjnych, ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz regulacji objętych intercyzą
 • prawo pracy – reprezentowanie pracowników w sprawach związanych z naruszeniem praw pracownika, takich jak niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowania z tytułu naruszenia prawa, przywrócenie do pracy, dochodzenie wynagrodzenia i ekwiwalentów
 • prawo spadkowe – pomoc w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, działu, przyjęcia lub odrzucenia spadku, sprawy o zachowek
 • prawo cywilne – konsultacje i rekomendacje związane z zawieraniem umów cywilnych, m. in. umowy najmu, zlecenie, umowy o dzieło, umowy związane z darowizną i pożyczką)
 • prawo administracyjne – wsparcie w zakresie załatwiania wszelkich spraw administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę i warunki zabudowy, uzyskiwanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, renty planistyczne

Zasady współpracy zawsze ustalamy indywidualnie w oparciu o wymagania i potrzeby klienta. Wysokość wynagrodzenia w każdym przypadku zależeć będzie od nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy. Klientom decydującym się na stałą obsługę oferujemy preferencyjne stawki, ciągłą pomoc prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz benefit w postaci 1 darmowej godziny konsultacji miesięcznie w ramach podstawowej opieki prawnej.

W naszych działaniach kierujemy się profesjonalizmem i etyką zawodową, a nieustanne aktualizowanie wiedzy prawniczej pozwala nam świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie. Skuteczność i efekty Kancelarii D2D Group potwierdzamy w zakładce Nasze sukcesy.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości