Obsługa prawna

Nasza Kancelaria Prawna to zespół doświadczonych prawników, którzy zapewnią Państwu kompleksową pomoc prawną.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej firm i osób fizycznych. Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci o kompetencjach z zakresu wielu dziedzin prawa. Tworzymy ofertę dostosowaną do potrzeb klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, niezależnie od specyfiki prowadzonej działalności. Elastycznie dostosowujemy strukturę usług i formę współpracy od jednorazowej pomocy po stałe wsparcie.

Wybierz

ofertę

Klient indywidualny

KLIENT
INDYWIDUALNY

Klient biznesowy

KLIENT
BIZNESOWY

Wybierz

miasto

WARSZAWA POZNAŃ KRAKÓW

OBSŁUGA PRAWNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Udzielamy wsparcia klientom indywidualnym w formie porad i konsultacji prawnych w takich obszarach jak:

Oferta D2D Group

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Pomoc przy regulacji stosunków rodzinnych w kwestiach majątkowych, osobistych w postępowaniach o rozwód i separację, sprawach alimentacyjnych, ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz regulacji objętych intercyzą

Oferta D2D Group

PRAWO PRACY

Reprezentowanie pracowników w sprawach związanych z naruszeniem praw pracownika, takich jak niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowania z tytułu naruszenia prawa, przywrócenie do pracy, dochodzenie wynagrodzenia i ekwiwalentów

Oferta D2D Group

PRAWO SPADKOWE

Pomoc w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, działu, przyjęcia lub odrzucenia spadku, sprawy o zachowek

Oferta D2D Group

PRAWO CYWILNE

Konsultacje i rekomendacje związane z zawieraniem umów cywilnych, m. in. umowy najmu, zlecenie, umowy o dzieło, umowy związane z darowizną i pożyczką)

Oferta D2D Group

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Wsparcie w zakresie załatwiania wszelkich spraw administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę i warunki zabudowy, uzyskiwanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, renty planistyczne

OBSŁUGA PRAWNA DLA FIRM

Oferujemy stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców, udzielając wsparcia w takich obszarach jak:

Oferta D2D Group

Pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji – wszystkie formalności od momentu wpisu do KRS lub CEiDG

Oferta D2D Group

Doradztwo w kwestii wyboru formy prawnej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i koordynacja procesu zmiany formy prawnej

Oferta D2D Group

Wsparcie organów spółek – obsługa prawna zarządu i jego członków, zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego

Oferta D2D Group

Reprezentowanie właścicieli firm w negocjacjach i rozmowach handlowych

Oferta D2D Group

Wsparcie w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz podatkowego

Oferta D2D Group

Działania w obszarze prawa cywilnego i umów handlowych – tworzenie wzorów umów i aneksów, zabezpieczenie procesu kontraktowania, weryfikowanie poprawności umów kontrahenta

Oferta D2D Group

Reprezentowanie klienta przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej

Oferta D2D Group

Pomoc w zakresie prawa administracyjnego – uzyskiwanie zezwoleń i koncesji

Oferta D2D Group

Obsługa prawna inwestycji budowlanych oraz rynku nieruchomości (badanie stanu prawnego, prowadzenie procedur administracyjnych i sądowych, tworzenie umów, wsparcie w negocjacjach)

Oferta D2D Group

składanie wniosków o ogłoszenie upadłości i prowadzenie postępowania upadłościowego

Zasady współpracy zawsze ustalamy indywidualnie w oparciu o wymagania i potrzeby klienta. Wysokość wynagrodzenia w każdym przypadku zależeć będzie od nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy. Klientom decydującym się na stałą obsługę oferujemy preferencyjne stawki, ciągłą pomoc prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz benefit w postaci 1 darmowej godziny konsultacji miesięcznie w ramach podstawowej opieki prawnej.

W naszych działaniach kierujemy się profesjonalizmem i etyką zawodową, a nieustanne aktualizowanie wiedzy prawniczej pozwala nam świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie. Skuteczność i efekty Kancelarii D2D Group potwierdzamy w zakładce Nasze sukcesy.

Zasady
współpracy

OSBŁUGA PRAWNA

na terenie

Profesjonalna obsługa prawna w Krakowie

Obsługa prawna w Krakowie firm, jak i osób fizycznych jest tak samo potrzebna jak w innych polskich miastach. Zawsze warto wiedzieć, jak funkcjonuje prawo i jak należy działać, by nie złamać jego zasad. Gdy natomiast już do tego dojdzie, pomoc specjalistów jest jeszcze bardziej przydatna. Lepiej jednak nie dopuścić do powstania tego typu sytuacji, na co najlepszym sposobem jest nawiązanie współpracy z kancelarią prawno-finansową. Jako D2D Group działamy na rynku już od wielu lat, ciesząc się bardzo dużym uznaniem ze względu na skuteczność działania oraz różnorodność usług.

Obsługa prawna w Krakowie
Obsługa prawna osób fizycznych w Krakowie

Obsługa prawna osób fizycznych w  Krakowie dostosowana do potrzeb każdego klienta

Obsługa prawna osób fizycznych w Krakowie stanowi kolejną usługę świadczoną przez naszą kancelarię. Korzystającym z niej klientom udzielamy porad oraz konsultacji prawnych w takich obszarach jak m.in. prawo rodzinne i opiekuńcze, spadkowe, prawo pracy, administracyjne oraz cywilne. Warto przy tym podkreślić, że swoje usługi każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań osób z nami współpracujących, co dotyczy również poziomu pobieranego wynagrodzenia. Jak doskonale wiemy, obsługa prawna osób fizycznych w Krakowie w każdym przypadku dotyczy innego zagadnienia, a stopień skomplikowania spraw również bywa zróżnicowany. Z tego powodu dbamy o to, by klienci D2D Group byli traktowani indywidualnie, ale zawsze z taką samą uwagą i troską. To sprawia, że z naszych usług decydują się skorzystać wciąż kolejne osoby.

Obsługa prawna firm w Krakowie

Profesjonalna obsługa prawna firm w Krakowie – dla małych i dużych przedsiębiorstw

Oferując swoim klientom obsługę prawną firm w Krakowie, mamy na myśli przede wszystkim udzielanie sporadycznego bądź stałego wsparcia w takich obszarach jak m.in. dopełnianie wszelkich formalności związanych z wpisaniem danego przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub fundacji do KRS bądź CEiDG, działania w obszarze prawa cywilnego i umów handlowych czy reprezentowania firmy przed sądem, gdy zachodzi taka konieczność. Świadcząc obsługę prawną firm w Krakowie oraz innych polskich miastach, dokładamy wszelkich starań, by nasi klienci czuli profesjonalne wsparcie ze strony D2D Group praktycznie na każdym kroku swojej działalności. Jest to bowiem najlepszy sposób na zyskanie zaufania, skutkującego chęcią konsultowania z nami kolejnych decyzji zarówno o mniejszym, jak i większym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, zawsze zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ TELEFONICZNĄ