Upadłość konsumencka a dzieci

Zainteresowanie współmałżonków lub jednego z nich ogłoszeniem upadłości konsumenckiej sprawia, że małżonkowie pytają o potomstwo. Czy upadłość konsumencka ma wpływ na dzieci? Czy dziecko ma wpływ na upadłość konsumencką? Co się stanie, gdy sąd ogłosi upadłość konsumencką? Czy wtedy dzieci...
CZYTAJ WIĘCEJ

Upadłość konsumencka a małżeństwo

Zgodnie z prawem polskim istnieje możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką przez oboje małżonków lub przez każdego z osobna. Rozdzielność majątkowa między małżonkami powstaje z dniem ogłoszenia upadłości przez jednego z nich. Należy zaznaczyć, iż ustanowienie rozdzielności majątkowej po...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wyższy ZUS od stycznia 2020

W założeniach prognoz ekonomicznych zakłada się, że przyszły rok przyniesie wzrost wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Wzrost składek ZUS datowany na styczeń 2020 roku wprowadzi wiele zmian, które najbardziej odczuwalne będą przez niewielkie przedsiębiorstwa, modele jednoosobowej działalności...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w Prawie Cywilnym – nowelizacja KPC 2019

6 sierpnia 2019 roku została opublikowana treść ustawy z 4 lipca 2019 dotycząca zmian zachodzących w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz innych ustaw objętych zmianami. Ustawa ma wejść w życie 7 listopada tego roku, jednak niektóre przepisy będą obowiązywać już od 21 sierpnia. Do głównych zmian,...
CZYTAJ WIĘCEJ