Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Restrukturyzacja długu – na czym to polega?

Zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki każdorazowo wiąże się z długoterminową spłatą. Życie jest jednak nieprzewidywalne, a wielu twierdzi, że wypadki chodzą po ludziach, mając na myśli nagłą utratę pracy bądź chorobę wykluczającą stały dochód. Bardzo często wyżej wymienione sytuacje wymuszają na nas przewartościowanie wielu życiowych aspektów, w tym także sposób, w jaki można spłacić zaciągnięte zobowiązania, a zarazem wyjść z długów. Jeśli Twoja aktualna sytuacja finansowa uniemożliwia spłatę zobowiązań zgodnie z pierwotnym planem, bez wątpienia powinieneś przeczytać poniższy artykuł. Powiemy w nim przede wszystkim, czym tak właściwie jest restrukturyzacja długu, dlaczego warto się na nią zdecydować, a także jakie są najpopularniejsze, a zarazem najskuteczniejsze sposoby na jej wykonanie.

Co to jest restrukturyzacja długu?

Restrukturyzacja zadłużenia to nic innego, jak modyfikacja pierwotnych warunków spłaty kredytu lub pożyczki na inne, a dokładnie bardziej dostosowane do obecnej sytuacji materialnej kredytobiorcy. Tego typu rozwiązanie ma przede wszystkim na celu uniknięcie ewentualnych problemów finansowych wynikających z niewypłacalności kredytobiorcy. Co więcej, zgodnie z art. 75c pkt 3. ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 roku, którego treści brzmi następująco: „Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadnioną, dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy”. Możliwość restrukturyzacji jest prawnie zagwarantowana tylko i wyłącznie dla Klientów banków. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że pomimo tego, iż rzadko kiedy mówi się o restrukturyzacji długu wynikającego z wypłacenia „chwilówki”, istnieje możliwość dostosowania planu spłat do aktualnych możliwości dłużnika.

Dlaczego warto zdecydować się na restrukturyzację długu?

Kluczowym aspektem przemawiającym za podjęciem decyzji o restrukturyzacji długu, jest możliwość ochrony przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z niespłacenia kredytu bądź zaciągniętej pożyczki. Proces ten można rozpocząć już podczas pojawienia się pierwszych problemów ze spłatą zobowiązania zgodną z wcześniej przygotowanym planem. Pomimo że sama restrukturyzacja znacząco nie poprawia sytuacji, to bank, w którym podjęto zobowiązania, dostaje informację, że kredytobiorca ma pod kontrolą zaistniałą sytuację i zależy mu na spłaceniu zadłużenia. Niemniej jednak bardzo rzadko pamięta się, że proces restrukturyzacji zadłużeń również wiąże się z kosztami. Jak można się domyślić, ich wysokość jest zależna od wielu czynników zewnętrznych, takich jak:

  • pozostały okres spłaty zobowiązań,
  • wysokość pobranej w formie kredytu bądź pożyczki kwoty,
  • wysokość, ale także ilość innych zobowiązań dłużnika,
  • sytuacja materialna kredytobiorcy.

Zdarza się również, że niektóre banki decydują się na pobranie drobnej opłaty w zależności od wybranego sposobu restrukturyzacji długu. Inne natomiast umożliwiają podjęcie procesu za darmo, równocześnie wymagając opłaty za obniżenie raty, oczekując na terminowe spłacenie.

Jak wykonać restrukturyzację długu? Najpopularniejsze sposoby

Sposobów na przeprowadzenie restrukturyzacji długu jest naprawdę wiele. W rzeczywistości wszystko zależne jest od banku, w którym podjęto kredyt bądź pobrano pożyczkę. Poniżej zestawiliśmy najpopularniejsze rozwiązania, które mogą zostać zaproponowane przez kredytodawcę tudzież pożyczkodawcę:

  1. Zmiana harmonogramu spłat – w praktyce to rozwiązanie ma na celu wydłużenie finalnego terminu spłaty. Przeważnie spłaty są rozkładane na większą ilość miesięcy, przy równoczesnym zmniejszeniu wysokości rat. Jest to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych rozwiązań, które umożliwia stabilne rozporządzanie domowym budżetem. Niemniej ze względu na wydłużenie okresu spłaty wydłuża się również proces spłacania odsetek, a także wzrasta wartość podjętego kredytu.
  2. Zawieszenie spłaty na czas określony, czyli tzw. wakacje kredytowe – kredytobiorca ma możliwość skorzystania z kilkumiesięcznej przerwy, zwykle trwającej od 3, do 6 miesięcy, w spłatach rat kredytowych. Warto jednak mieć na uwadze, że wstrzymane spłaty nie znikają, a podwyższają wysokość następnych rat wymagających terminowego spłacenia.
  3. Zastosowanie rat balonowych – to jedno z rozwiązań dla kredytobiorców, którzy spłacają zadłużenie w postaci rat równych. W pierwszych miesiącach dłużnik będzie miał możliwość spłacania rat o niewielkiej bądź nawet zerowej wysokości. Jednak wraz z upływem czasu koszta zostaną wyrównane, a raty wzrosną.
  4. Zmiana wysokości oprocentowania – to rozwiązanie jest wyjątkowo rzadkie, gdyż bardzo trudno je wynegocjować. Wynika to przede wszystkim z tego, że zmniejszenie oprocentowania kredytu jest niekorzystne dla kredytodawcy, obniżając zysk. Niemniej banki godzą się na takową propozycję ze względu na świadomość, że inaczej kredytobiorca nie spłaci zadłużenia.
  5. Konsolidacja obecnych zadłużeń – jeśli kredytobiorca zaciągnął więcej niż jedno zobowiązanie, co więcej w różnych placówkach, istnieje możliwość połączenia ich w jedno. Jest to zdecydowanie korzystne rozwiązanie, umożliwiające obniżenie wysokości rat, stanowiące łatwiejszy sposób na spłacenie powstałego długu.
  6. Sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia kredytu – w tym przypadku dłużnik decyduje się na sprzedaż dobra stanowiącego zabezpieczenie kredytu, a uzyskane z transakcji środki zostaną przeznaczone na spłatę długu. Jeśli po uregulowaniu należności pozostaną pieniądze wynikające z nadwyżki, trafiają one bezpośrednio do kredytobiorcy.

Wyżej wymienione sposoby na restrukturyzację długu stanowią najpopularniejsze rozwiązania. Należy również wspomnieć, że są przypadki, w których kredytobiorca decyduje się m.in. na podjęcie nowego kredytu, aby spłacić aktualny dług, przewalutowanie kredytu, które wiąże się z pewnym ryzykiem oraz na przeniesienie kredytu do innego banku, w przypadku transakcji udzielonych na niekorzystnych dla dłużnika warunkach. Warto rozważyć każdą z przedstawionych propozycji, aby dostosować sposób restrukturyzacji zadłużenia do indywidualnych potrzeb i możliwości.