Restrukturyzacja zadłużenia

Kryzys finansowy w przedsiębiorstwie nie jest sytuacją bez wyjścia. Stan niewypłacalności nie oznacza całkowitego upadku firmy.
Proces postępowania restrukturyzacyjnego to jedna z dróg uniknięcia ogłoszenia upadłości i zawarcia układu z wierzycielami..

UMÓW KONSULTACJĘ
Typy działań restrukturyzacyjnych

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIU UKŁADU

najmniej sformalizowana forma z minimalnym udziałem sądu polega na sprawnych działaniach dłużnika mających na celu zawarcie układu z wierzycielami

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE I POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

zaangażowany zostanie nadzorca sądowy, który wydaje decyzje w sprawie przedsiębiorstwa przekraczających uprawnienia zwykłego zarządu; Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu doprowadzenie do zawarcia układu w możliwie najkrótszym czasie.

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

umożliwia naprawę przedsiębiorstwa wykraczając poprzez instrumenty właściwe dla postępowania upadłościowego w znacznym stopniu ingerując w strukturę przedsiębiorstwa.

Typy działań restrukturyzacyjnych

OBSŁUGA PRAWNA RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJE:

Oferta D2D Group

Analizę prawną i ekonomiczną przedsiębiorstwa

Oferta D2D Group

Opracowanie wniosków i planów restrukturyzacyjnych

Oferta D2D Group

Doradztwo w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego

Oferta D2D Group

Reprezentację dłużnika przed wierzycielami

Oferta D2D Group

Objęcie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym oraz zarządcy w postępowaniu sanacyjnym

Oferta D2D Group

Reprezentację Klienta przed Urzędami Skarbowymi, ZUS

Oferta D2D Group

Reprezentację dłużnika przed organami egzekucyjnymi

Nie zwlekaj z podjęciem decyzji jeśli Twoja firma mierzy się z problemem niewypłacalności.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa pomoże Twojej firmie stanąć na nogi i ponownie realizować cele rozwojowe!

UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ TELEFONICZNĄ
Kancelaria D2D Group