Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Upadłość konsumencka – Gdańsk

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdańsku staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, co świadczy o tym, że o ogłoszenie jej ubiegają się kolejni jego mieszkańcy. Dla większości z nich jest to ostatnia deska ratunku w sytuacji, gdy okazuje się, że z różnych przyczyn – nierzadko niezależnych od siebie – nie są w stanie spłacić należności finansowych względem wierzycieli. Decydując się wcześniej pożyczyć od nich określoną sumę pieniędzy i jednocześnie zobowiązując się do spłacenia jej w ustalonym terminie, poszczególne osoby nie przypuszczały, że ich sytuacja życiowa ulegnie nagłej zmianie. Gdy jednak do tego dojdzie, zaczynają ubiegać się o prawne umorzenie długów w Gdańsku, z czym jednak nie zawsze (a w zasadzie tylko czasami) są w stanie poradzić sobie samodzielnie.

Postępowanie upadłościowe w Gdańsku – kiedy warto wnioskować o jego wszczęcie?

Postępowanie upadłościowe w Gdańsku, podobnie jak i innych częściach kraju, niekiedy trwa wyjątkowo długo, co jeszcze bardziej niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie znacznej części dłużników. Korzystając z naszej pomocy – kancelarii D2D Group – zyskują jednak pewność, że u ich boku znajdować się będą zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu każdej kolejnej rozprawy specjaliści starający się wesprzeć ich w walce o uzyskanie możliwości uregulowania długów na jak najbardziej dogodnych dla nich warunkach. Utrata znacznej części lub nawet całego, zgromadzonego latami majątku jest dla wszystkich niewypłacalnych osób bardzo bolesna, lecz z drugiej strony ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdańsku niejednokrotnie pozwoliło dużej grupie jego mieszkańców rozpocząć nowy etap życia.

Coraz więcej osób w Gdańsku decyduje się na prawne umorzenie długów

Współpracując z nami, każda osoba zyskuje pomoc w przygotowywaniu dokumentów (m.in. wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej), a także zweryfikowaniu wszystkich pozostałych, by mogła zyskać pewność, że warto w jej przypadku starać się o prawne umorzenie długów w Gdańsku. Następnie naszym zadaniem jest wspomagać naszych klientów w uzyskaniu dowodów na to, że stali się oni niewypłacalni nie ze swojej winy, lecz z innych przyczyn. Jest to bowiem jedyna droga ku temu, aby wierzyciele mogli odzyskać swoje pieniądze w wyniku sprzedaży przez syndyka części bądź całości majątku dłużnika, natomiast on sam stanął przed szansą uniknięcia poważniejszych problemów wynikających z niemożności spłacania swoich zobowiązań.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości