Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to często jedyna szansa wyjścia ze spirali długów i jednocześnie bardzo odważna decyzja. Procedura prawna niestety jest wieloetapowa i niełatwa, dlatego dobrym rozwiązaniem jest współpraca z doświadczonym zespołem prawnym.

Nasza kancelaria zapewnia profesjonalne usługi z zakresu upadłości konsumenckiej.
Mogą być Państwo pewni, że do każdej sprawy podchodzimy rzetelnie, rzeczowo i indywidualnie.

Obsługa prawna upadłości konsumenckiej obejmuje:

Oferta D2D Group

Pełną opiekę od momentu podjęcia decyzji o ogłoszeniu odpadłości konsumenckiej aż do wydania orzeczenia przez Sąd,

Oferta D2D Group

Doradztwo na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz ustalenie strategii postępowania,

Oferta D2D Group

Sprawne przygotowanie potrzebnej dokumentacji,

Oferta D2D Group

Sporządzenie skutecznych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Oferta D2D Group

Reprezentację przed sądem upadłościowym

Oferta D2D Group

Kontakt z syndykiem

UMÓW KONSULTACJĘ
Oferta D2D Group

Upadłość konsumencka pozwala na zwolnienie konsumenta z jego długów, skutkując anulacją zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Oferta D2D Group

Wyjątkowo dopuszcza się oddłużenie konsumenta bez planu spłaty.

Oferta D2D Group

Ostatecznym wynikiem tego rodzaju postępowania jest zupełne umorzenie zobowiązań konsumenta - następuje ono pod warunkiem, że konsument przed ogłoszeniem upadłości i w toku postępowania działa uczciwie oraz w zgodzie z prawem.

Oferta D2D Group

Utrudnionym może być umorzenie długów wobec tego konsumenta, który doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmując czynności na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał swój majątek lub nie wykonywał innych obowiązków, które wynikają z obowiązującej ustawy.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe jest wszczynane tylko w sytuacji, w której konsument rzeczywiście nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec swych wierzycieli.

Wówczas, w toku tego postępowania, następuje likwidacja (sprzedaż) całego należącego do konsumenta majątku lub jego części. Wyznaczony sądownie syndyk przeprowadza likwidację majątku, przygotowuje spis całego majątku należącego do konsumenta.

Syndyk weryfikuje roszczenia przysługujące wierzycielom, którzy wcześniej zgłosili swoją wierzytelność do sędziego-komisarza.

Syndyk doprowadza do spieniężenia majątku konsumenta.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

1.

LIKWIDACJA
(SPRZEDAŻ)

całości lub części
majątku

4.

ZASPOKOJENIE
ROSZCZEŃ

wierzycieli

Postępowanie upadłościowe

2.

WERYFIKACJA
ROSZCZEŃ

zgłaszanych przez
wierzycieli

3.

SPIENIĘŻENIE
MAJĄTKU

konsumenta

Upadłość konsumencka i jej skutki

Jeżeli sąd ogłosi upadłość konsumencką, należy wówczas pamiętać o najistotniejszych jej konsekwencjach, które pragniemy Państwu przybliżyć, aby każdy mógł być ich świadom.

Paragraf

Z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek konsumenta zwany jest masą upadłości, co oznacza, że zarządza nią od tej pory syndyk wyznaczony przez sąd, a konsument nie ma już prawa dalej decydować swobodnie o swoim majątku.

Paragraf

Ogłoszenie upadłości skutkuje tym, że syndyk sporządza inwentaryzację masy upadłości, dokonuje sprzedaży majątku upadłego – z wyłączeniem przedmiotów pierwszej potrzeby – do sprzedaży włączone zostają wszelkie wartościowe, należące do konsumenta przedmioty, takie jak: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, czyli to, co nie jest niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Paragraf

Upadłość oznacza również, że wymagalne (bezzwłocznie płatne) stają się wszelkie (pieniężne i niepieniężne) zobowiązania konsumenta. Wiążę się również z tym, że Konsument będzie mógł przystępować do zawierania jedynie drobnych umów życia codziennego (np. zakupy żywności, środków czystości), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy niepodlegających zajęciu przez syndyka.

Paragraf

Wszystkie działania podejmowane przez konsumenta mogą wywierać wpływ na decyzję sądu – zwolnienie się z pracy, które będzie bezpodstawne, może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i przekreślenia szansy na oddłużenie. Upadłość wstrzymuje postępowania sądowe oraz egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi.

Paragraf

Konsument zobowiązany jest do wydania syndykowi całości majątku oraz dotyczącej go dokumentacji, rozliczeń i prowadzonej korespondencji.

Paragraf

Trzeba pamiętać, że na masę upadłości składa się również wynagrodzenie za pracę upadłego w części, która nie podlega zajęciu.

ZNAJDZIESZ NAS

W swoim mieście

Upadłość konsumencka na Śląsku - Zabrze, Katowice, Gliwice

Bardzo często Klienci zgłaszają się do nas o pomoc w sytuacji, w której ich długi gonią kolejne. D2D Group sp. z o.o. chce przedstawić Państwu ofertę w zakresie skutecznego przeprowadzania procesu upadłości konsumenckiej. Taką ofertą warto się zainteresować, wtedy, gdy nie mamy wystarczających środków na regulację bieżących zobowiązań. Początkowo wielu osobom może wydawać się, że jest to bardzo skomplikowane sformułowanie. Warto wiedzieć, że to postępowanie, które jest stworzone z myślą o osobach, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Co istotne, w przypadku upadłości konsumenckiej nie podlegają egzekucji przedmioty codziennego użytku, telewizor czy też sprzęt AGD. Prostymi słowami ujmując upadłość konsumencka polega na umorzeniu długów.

Jest to jeden ze sposobów, aby móc rozpocząć życie od początku. Specjalizujemy się w prowadzeniu upadłości konsumenckiej na Śląsku. Chętnie pomożemy Państwu negocjować umorzenie długów na terenie takich miast jak: Zabrze, Katowice, Gliwice.

Upadłość konsumencka na Śląsku - Zabrze, Katowice, Gliwice
D2D Group

Prawne umorzenie długów w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach – kto może się o nie ubiegać?

O prawne umorzenie długów w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach lub innym polskim mieście mogą się starać wszystkie osoby, które okazały się niewypłacalne z powodów innych niż umyślne działanie na swoją szkodę bądź doprowadzenie do sytuacji, w której się znalazły w wyniku rażących zaniedbań. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że do tego, aby wierzyciele mogli odzyskać swoje pieniądze w wyniku sprzedaży określonej części bądź całości majątku swojego dłużnika, wiedzie zazwyczaj długa droga. Już sam proces przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach zajmuje wiele czasu i wymaga odpowiednio dużej wiedzy oraz doświadczenia, by zostały ujęte w nim wszystkie niezbędne informacje. Zadbanie o to jest naszym zadaniem, jednocześnie pozwalając osobom korzystającym z usług kancelarii D2D Group zyskać pewność, że zadziałamy na ich korzyść.

D2D Group

Postępowanie upadłościowe w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach

Osoby decydujące się nawiązać z nami współpracę mogą być absolutnie pewne tego, że dołożymy wszelkich starań, aby postępowanie upadłościowe w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach zakończyło się po ich myśli. Celem nadrzędnym naszego działania jest przekonanie sądu orzekającego do tego, aby przychylił się do proponowanego przez nas planu spłaty należności względem wierzycieli osoby u nich zadłużonej, a jednocześnie w terminie jak najbardziej dla niej dogodnym. W tym celu radzimy, jakiego rodzaju dowody w sprawie warto przedstawić, jakich świadków powołać oraz co jeszcze nasi klienci mogą uczynić, aby pomóc samym sobie wyjść z życiowego zakrętu, na którym się aktualnie znajdują. Warto przy tym podkreślić, że kontakt z nami jest na tyle prosty, że skorzystanie z porad specjalistów tworzących D2D Group jest możliwy praktycznie w każdym momencie.

Skontaktuj się
z nami!

W sytuacji problemów finansowych nie zwlekaj z podjęciem działań - umów bezpłatną konsultację ze specjalistami.

Jestem zainteresowany konsultacją dotyczącą

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Imię i nazwisko

E-mail

Numer telefonu

Termin konsultacji

Temat konsultacji

Wiadomość została wysłana