Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to często jedyna szansa wyjścia ze spirali długów i jednocześnie bardzo odważna decyzja. Procedura prawna niestety jest wieloetapowa i niełatwa, dlatego dobrym rozwiązaniem jest współpraca z doświadczonym zespołem prawnym.

Nasza kancelaria zapewnia profesjonalne usługi z zakresu upadłości konsumenckiej.
Mogą być Państwo pewni, że do każdej sprawy podchodzimy rzetelnie, rzeczowo i indywidualnie.

Obsługa prawna upadłości konsumenckiej obejmuje:

Oferta D2D Group

Pełną opiekę od momentu podjęcia decyzji o ogłoszeniu odpadłości konsumenckiej aż do wydania orzeczenia przez Sąd,

Oferta D2D Group

Doradztwo na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz ustalenie strategii postępowania,

Oferta D2D Group

Sprawne przygotowanie potrzebnej dokumentacji,

Oferta D2D Group

Sporządzenie skutecznych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Oferta D2D Group

Reprezentację przed sądem upadłościowym

Oferta D2D Group

Kontakt z syndykiem

UMÓW KONSULTACJĘ
Oferta D2D Group

Upadłość konsumencka pozwala na zwolnienie konsumenta z jego długów, skutkując anulacją zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Oferta D2D Group

Wyjątkowo dopuszcza się oddłużenie konsumenta bez planu spłaty.

Oferta D2D Group

Ostatecznym wynikiem tego rodzaju postępowania jest zupełne umorzenie zobowiązań konsumenta - następuje ono pod warunkiem, że konsument przed ogłoszeniem upadłości i w toku postępowania działa uczciwie oraz w zgodzie z prawem.

Oferta D2D Group

Utrudnionym może być umorzenie długów wobec tego konsumenta, który doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmując czynności na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał swój majątek lub nie wykonywał innych obowiązków, które wynikają z obowiązującej ustawy.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe jest wszczynane tylko w sytuacji, w której konsument rzeczywiście nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec swych wierzycieli.

Wówczas, w toku tego postępowania, następuje likwidacja (sprzedaż) całego należącego do konsumenta majątku lub jego części. Wyznaczony sądownie syndyk przeprowadza likwidację majątku, przygotowuje spis całego majątku należącego do konsumenta.

Syndyk weryfikuje roszczenia przysługujące wierzycielom, którzy wcześniej zgłosili swoją wierzytelność do sędziego-komisarza.

Syndyk doprowadza do spieniężenia majątku konsumenta.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

1.

LIKWIDACJA
(SPRZEDAŻ)

całości lub części
majątku

4.

ZASPOKOJENIE
ROSZCZEŃ

wierzycieli

Postępowanie upadłościowe

2.

WERYFIKACJA
ROSZCZEŃ

zgłaszanych przez
wierzycieli

3.

SPIENIĘŻENIE
MAJĄTKU

konsumenta

Upadłość konsumencka i jej skutki

Jeżeli sąd ogłosi upadłość konsumencką, należy wówczas pamiętać o najistotniejszych jej konsekwencjach, które pragniemy Państwu przybliżyć, aby każdy mógł być ich świadom.

Paragraf

Z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek konsumenta zwany jest masą upadłości, co oznacza, że zarządza nią od tej pory syndyk wyznaczony przez sąd, a konsument nie ma już prawa dalej decydować swobodnie o swoim majątku.

Paragraf

Ogłoszenie upadłości skutkuje tym, że syndyk sporządza inwentaryzację masy upadłości, dokonuje sprzedaży majątku upadłego – z wyłączeniem przedmiotów pierwszej potrzeby – do sprzedaży włączone zostają wszelkie wartościowe, należące do konsumenta przedmioty, takie jak: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, czyli to, co nie jest niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Paragraf

Upadłość oznacza również, że wymagalne (bezzwłocznie płatne) stają się wszelkie (pieniężne i niepieniężne) zobowiązania konsumenta. Wiążę się również z tym, że Konsument będzie mógł przystępować do zawierania jedynie drobnych umów życia codziennego (np. zakupy żywności, środków czystości), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy niepodlegających zajęciu przez syndyka.

Paragraf

Wszystkie działania podejmowane przez konsumenta mogą wywierać wpływ na decyzję sądu – zwolnienie się z pracy, które będzie bezpodstawne, może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i przekreślenia szansy na oddłużenie. Upadłość wstrzymuje postępowania sądowe oraz egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi.

Paragraf

Konsument zobowiązany jest do wydania syndykowi całości majątku oraz dotyczącej go dokumentacji, rozliczeń i prowadzonej korespondencji.

Paragraf

Trzeba pamiętać, że na masę upadłości składa się również wynagrodzenie za pracę upadłego w części, która nie podlega zajęciu.

ZNAJDZIESZ NAS

W swoim mieście

Upadłość konsumencka w Toruniu

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Toruniu decydują się osoby fizyczne, które nie widzą innego sposobu na zwrócenie swoim wierzycielom kwot, które w przeszłości od nich pozyskali, zobowiązując się jednocześnie w danym terminie je zwrócić. Jeśli nie są one w stanie dokonać tego, nie z powodu umyślnego działania na szkodę własną lub swojej firmy czy wskutek powstania rażących zaniedbań, które doprowadziły do niewypłacalności danego dłużnika, z naszą pomocą stają przed szansą spłacenia wszelkich należności. Warto przy tym podkreślić, że swoich klientów wspieramy już na etapie przygotowawczym do postępowania sądowego, aż do samego końca.

Upadłość konsumencka w Toruniu
D2D Group

Prawne umorzenie długów w Toruniu sposobem na wyjście z długów

Prawne umorzenie długów w Toruniu, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i wielu innych miastach stanowi jedną z wielu usług, które jako kancelaria D2D Group świadczymy swoim klientom. Decydując się na skorzystanie z niej, należy pamiętać o tym, że jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której sąd zgodzi się na to, aby wszelkie należności danej osoby fizycznej w stosunku do jej wierzycieli zostały spłacone poprzez pozyskanie pieniędzy w wyniku sprzedaży majątku (bądź określonej jego części) dłużnika. Zanim jednak do tego dojdzie, zachodzi konieczność przedstawienia dowodów na to, że dana osoba rzeczywiście stała się z różnych przyczyn (nierzadko losowych) niewypłacalna, uczestniczenia przez nią w kolejnych rozprawach czy powołania odpowiednich świadków. I właśnie naszym celem jest udzielenie wsparcia dłużnikom w wymienionych (a także wielu innych) czynnościach, aby prawne umorzenie długów w Toruniu lub jakimkolwiek innym mieście doszło do skutku.

D2D Group

Postępowanie upadłościowe w Toruniu

Zdając sobie doskonale sprawę z tego, że postępowanie upadłościowe w Toruniu w większości przypadków zajmuje wiele czasu, staramy się maksymalnie odciążyć swoich klientów w czasie jego trwania. Duża ich część bowiem znajduje się wówczas w bardzo trudnej sytuacji nie tylko materialnej, ale przede wszystkim psychicznej, dlatego naszym zadaniem jest udzielenie jej specjalistycznego wsparcia, aby mogła zyskać szansę rozpoczęcia nowego etapu w swoim życiu, którego początkiem będzie prawne umorzenie długów – nawet jeśli dojdzie do tego kosztem konieczności rozstania się z całym lub – w najlepszym przypadku – większością zgromadzonego przez siebie latami majątku. Niekiedy jednak nie ma innej drogi ku spłaceniu wszystkich należności, dlatego rokrocznie liczba prowadzonych postępowań upadłościowych w Toruniu wzrasta.

Skontaktuj się
z nami!

W sytuacji problemów finansowych nie zwlekaj z podjęciem działań - umów bezpłatną konsultację ze specjalistami.

Jestem zainteresowany konsultacją dotyczącą

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Imię i nazwisko

E-mail

Numer telefonu

Termin konsultacji

Temat konsultacji

Wiadomość została wysłana