Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Upadłość konsumencka – Toruń

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Toruniu decydują się osoby fizyczne, które nie widzą innego sposobu na zwrócenie swoim wierzycielom kwot, które w przeszłości od nich pozyskali, zobowiązując się jednocześnie w danym terminie je zwrócić. Jeśli nie są one w stanie dokonać tego, nie z powodu umyślnego działania na szkodę własną lub swojej firmy czy wskutek powstania rażących zaniedbań, które doprowadziły do niewypłacalności danego dłużnika, z naszą pomocą stają przed szansą spłacenia wszelkich należności. Warto przy tym podkreślić, że swoich klientów wspieramy już na etapie przygotowawczym do postępowania sądowego, aż do samego końca.

Prawne umorzenie długów w Toruniu sposobem na wyjście z długów

Prawne umorzenie długów w Toruniu, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i wielu innych miastach stanowi jedną z wielu usług, które jako kancelaria D2D Group świadczymy swoim klientom. Decydując się na skorzystanie z niej, należy pamiętać o tym, że jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której sąd zgodzi się na to, aby wszelkie należności danej osoby fizycznej w stosunku do jej wierzycieli zostały spłacone poprzez pozyskanie pieniędzy w wyniku sprzedaży majątku (bądź określonej jego części) dłużnika. Zanim jednak do tego dojdzie, zachodzi konieczność przedstawienia dowodów na to, że dana osoba rzeczywiście stała się z różnych przyczyn (nierzadko losowych) niewypłacalna, uczestniczenia przez nią w kolejnych rozprawach czy powołania odpowiednich świadków. I właśnie naszym celem jest udzielenie wsparcia dłużnikom w wymienionych (a także wielu innych) czynnościach, aby prawne umorzenie długów w Toruniu lub jakimkolwiek innym mieście doszło do skutku.

Postępowanie upadłościowe w Toruniu

Zdając sobie doskonale sprawę z tego, że postępowanie upadłościowe w Toruniu w większości przypadków zajmuje wiele czasu, staramy się maksymalnie odciążyć swoich klientów w czasie jego trwania. Duża ich część bowiem znajduje się wówczas w bardzo trudnej sytuacji nie tylko materialnej, ale przede wszystkim psychicznej, dlatego naszym zadaniem jest udzielenie jej specjalistycznego wsparcia, aby mogła zyskać szansę rozpoczęcia nowego etapu w swoim życiu, którego początkiem będzie prawne umorzenie długów – nawet jeśli dojdzie do tego kosztem konieczności rozstania się z całym lub – w najlepszym przypadku – większością zgromadzonego przez siebie latami majątku. Niekiedy jednak nie ma innej drogi ku spłaceniu wszystkich należności, dlatego rokrocznie liczba prowadzonych postępowań upadłościowych w Toruniu wzrasta.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości