Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Upadłość konsumencka w 2019 roku – planowane zmiany

Możliwość ogłoszenia upadłości to często ostatnia deska ratunku dla dłużników, którzy z jakichś powodów nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele i niekoniecznie wszystkie związane są z lekkomyślnym wydawaniem pieniędzy i życiem ponad stan. Często ma to związek z trudną sytuacją życiową, na skutek której osoba nie jest w stanie spłacać powstałych długów. Na pomoc w takim przypadku przychodzi ustawa prawo upadłościowe, której to projekt nowelizacji został przyjęty przez rząd w maju 2019 roku. Jeśli projekt zostanie przegłosowany w sejmie, nowe zapisy będą działać na korzyść osób ubiegających się o urzędowe umorzenie posiadanych długów. W poniższym artykule omawiamy proponowane zmiany.

Mniej przeszkód na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Nowe zapisy w ustawie mają zmienić się na korzyść dłużników. Po nowelizacji w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej brany pod uwagę będzie tylko stan niewypłacalności. Tym samym zniesione zostaną dotychczasowe restrykcje, które do tej pory znacząco utrudniały umorzenie postępowań windykacyjnych oraz redukcję zadłużenia. Nowe regulacje mają likwidować takie wymogi jak:

– niewypłacalność następująca w wyniku działań celowych (umyślność lub rażące
niedbalstwo dłużnika)

– celowe dopuszczenie się pogłębienia stanu zadłużenia

Nowością w nowym prawie upadłościowym będzie podejście do aspektu celowości, wpływającego na występowanie lub pogłębianie się stanu zadłużenia. Pojawienie się czynnika umyślności ma się przełożyć na wydłużenie okresu spłaty wierzycieli z wcześniejszych 36 miesięcy do 84. Po wejściu w życie zmian, na korzyść konsumenta zadziała również przewidziana przez ustawodawcę możliwość zastosowania procedury uproszczonej, dostępnej dla osób ogłaszających upadłość, które nie posiadają majątku oraz nie prowadziły wcześniej działalności gospodarczej.

Nowa wersja ustawy ograniczy także rolę sądu, podnosząc rangę doradcy restrukturyzacyjnego, który zgodnie z nowymi zasadami będzie nadzorował działania dłużnika, np. podczas zawierania układu z wierzycielami. Zmianie nie ulegną natomiast dotychczasowe rodzaje zobowiązań, niepodlegające umorzeniu tj. alimenty, grzywny, zasądzone odszkodowania na osobie oraz wierzytelności niewskazane we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości