Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to często jedyna szansa wyjścia ze spirali długów i jednocześnie bardzo odważna decyzja. Procedura prawna niestety jest wieloetapowa i niełatwa, dlatego dobrym rozwiązaniem jest współpraca z doświadczonym zespołem prawnym.

Nasza kancelaria zapewnia profesjonalne usługi z zakresu upadłości konsumenckiej.
Mogą być Państwo pewni, że do każdej sprawy podchodzimy rzetelnie, rzeczowo i indywidualnie.

Obsługa prawna upadłości konsumenckiej obejmuje:

Oferta D2D Group

Pełną opiekę od momentu podjęcia decyzji o ogłoszeniu odpadłości konsumenckiej aż do wydania orzeczenia przez Sąd,

Oferta D2D Group

Doradztwo na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz ustalenie strategii postępowania,

Oferta D2D Group

Sprawne przygotowanie potrzebnej dokumentacji,

Oferta D2D Group

Sporządzenie skutecznych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Oferta D2D Group

Reprezentację przed sądem upadłościowym

Oferta D2D Group

Kontakt z syndykiem

UMÓW KONSULTACJĘ
Oferta D2D Group

Upadłość konsumencka pozwala na zwolnienie konsumenta z jego długów, skutkując anulacją zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Oferta D2D Group

Wyjątkowo dopuszcza się oddłużenie konsumenta bez planu spłaty.

Oferta D2D Group

Ostatecznym wynikiem tego rodzaju postępowania jest zupełne umorzenie zobowiązań konsumenta - następuje ono pod warunkiem, że konsument przed ogłoszeniem upadłości i w toku postępowania działa uczciwie oraz w zgodzie z prawem.

Oferta D2D Group

Utrudnionym może być umorzenie długów wobec tego konsumenta, który doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmując czynności na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał swój majątek lub nie wykonywał innych obowiązków, które wynikają z obowiązującej ustawy.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe jest wszczynane tylko w sytuacji, w której konsument rzeczywiście nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec swych wierzycieli.

Wówczas, w toku tego postępowania, następuje likwidacja (sprzedaż) całego należącego do konsumenta majątku lub jego części. Wyznaczony sądownie syndyk przeprowadza likwidację majątku, przygotowuje spis całego majątku należącego do konsumenta.

Syndyk weryfikuje roszczenia przysługujące wierzycielom, którzy wcześniej zgłosili swoją wierzytelność do sędziego-komisarza.

Syndyk doprowadza do spieniężenia majątku konsumenta.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

1.

LIKWIDACJA
(SPRZEDAŻ)

całości lub części
majątku

4.

ZASPOKOJENIE
ROSZCZEŃ

wierzycieli

Postępowanie upadłościowe

2.

WERYFIKACJA
ROSZCZEŃ

zgłaszanych przez
wierzycieli

3.

SPIENIĘŻENIE
MAJĄTKU

konsumenta

Upadłość konsumencka i jej skutki

Jeżeli sąd ogłosi upadłość konsumencką, należy wówczas pamiętać o najistotniejszych jej konsekwencjach, które pragniemy Państwu przybliżyć, aby każdy mógł być ich świadom.

Paragraf

Z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek konsumenta zwany jest masą upadłości, co oznacza, że zarządza nią od tej pory syndyk wyznaczony przez sąd, a konsument nie ma już prawa dalej decydować swobodnie o swoim majątku.

Paragraf

Ogłoszenie upadłości skutkuje tym, że syndyk sporządza inwentaryzację masy upadłości, dokonuje sprzedaży majątku upadłego – z wyłączeniem przedmiotów pierwszej potrzeby – do sprzedaży włączone zostają wszelkie wartościowe, należące do konsumenta przedmioty, takie jak: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, czyli to, co nie jest niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Paragraf

Upadłość oznacza również, że wymagalne (bezzwłocznie płatne) stają się wszelkie (pieniężne i niepieniężne) zobowiązania konsumenta. Wiążę się również z tym, że Konsument będzie mógł przystępować do zawierania jedynie drobnych umów życia codziennego (np. zakupy żywności, środków czystości), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy niepodlegających zajęciu przez syndyka.

Paragraf

Wszystkie działania podejmowane przez konsumenta mogą wywierać wpływ na decyzję sądu – zwolnienie się z pracy, które będzie bezpodstawne, może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i przekreślenia szansy na oddłużenie. Upadłość wstrzymuje postępowania sądowe oraz egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi.

Paragraf

Konsument zobowiązany jest do wydania syndykowi całości majątku oraz dotyczącej go dokumentacji, rozliczeń i prowadzonej korespondencji.

Paragraf

Trzeba pamiętać, że na masę upadłości składa się również wynagrodzenie za pracę upadłego w części, która nie podlega zajęciu.

ZNAJDZIESZ NAS

W swoim mieście

Upadłość konsumencka w Warszawie

Jak wszyscy doskonale wiemy, bywają w życiu sytuacje, których nie możemy przewidzieć. Między innymi z tego powodu coraz więcej osób nie jest w stanie spłacić zaciągniętych wcześniej pożyczek, które miały posłużyć im w celu rozwinięcia własnego biznesu, wybudowania domu czy nabycia wymarzonego samochodu.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Warszawie, podobnie jak w innych polskich miastach, to zatem obecnie bardzo często wybierane rozwiązanie przez dłużników, których jesteśmy w stanie profesjonalnie wspomóc w sądowym procesie umarzania ich należności względem zarówno osób fizycznych, jak i poszczególnych firm, banków i innych instytucji.

Upadłość konsumencka w Warszawie
D2D Group

Zapewniamy pełne wsparcie przy prawnym umarzaniu długów w Warszawie i nie tylko

Osobom decydującym się skorzystać z usług naszej kancelarii gwarantujemy pełne wsparcie już od pierwszego spotkania. Większość z nich oczekuje bowiem pomocy już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do odpowiedniego sądu. Gdy już do tego dojdzie, mogą one liczyć na wiele innych korzyści płynących z podjęcia współpracy z nami. Mamy tu na myśli przede wszystkim fakt, iż prawne umorzenie długów w Warszawie lub jakimkolwiek innym polskim mieście to często proces długotrwały, wymagający od dłużników nie tylko cierpliwości, ale też przede wszystkim opracowania skutecznej strategii działania wobec wierzycieli. Mając możliwość skorzystania z naszej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia, płynących z częstego uczestniczenia przez nasz zespół specjalistów w tego rodzaju sprawach sądowych, dłużnicy czują się o wiele pewniej i bezpieczniej, co jest przecież szczególnie istotne w ich bardzo trudnej sytuacji życiowej.

D2D Group

Postępowanie upadłościowe w Warszawie

Każdy, kto zdaje sobie sprawę z tego, jak w większości przypadków wygląda postępowanie upadłościowe w jego mieście (i nie tylko), wie doskonale o tym, że bez skorzystania z pomocy znawców prawa specjalistów z zakresu upadłości konsumenckiej bardzo trudno jest dłużnikom zazwyczaj samodzielnie pozyskać dowody na to, że rzeczywiście z różnych przyczyn stali się niewypłacalni. Wielu z nich zapomina o przedstawieniu przed sądem stosownych dokumentów czy powołaniu świadków, których zeznania mogą świadczyć na ich korzyść. Naszym zadaniem jest więc jak najszybsze podjęcie działania w tym zakresie, by złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie został odrzucony, lecz przyniósł oczekiwane rezultaty, pozwalając stopniowo uregulować wszystkie należności finansowe dłużnika.

Skontaktuj się
z nami!

W sytuacji problemów finansowych nie zwlekaj z podjęciem działań - umów bezpłatną konsultację ze specjalistami.

Jestem zainteresowany konsultacją dotyczącą

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Imię i nazwisko

E-mail

Numer telefonu

Termin konsultacji

Temat konsultacji

Wiadomość została wysłana