Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Wakacje kredytowe – czas na zaplanowanie oddłużania

Uzyskanie kredytu bankowego to powód do radości, ponieważ nagły przypływ gotówki pozwala przynajmniej częściowo zrealizować określony cel. Z drugiej jednak strony wiąże się to z dużym ryzykiem, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy nagle nie wystąpią trudności w spłacaniu kolejnych rat. Najlepszym na to dowodem jest obecny stan w Polsce i na świecie, spowodowany pandemią COVID-19, która skomplikowała sytuację materialną i życiową milionów ludzi. W tego typu okolicznościach rozwiązaniem mogą okazać się jednak wakacje kredytowe – czas na zaplanowanie oddłużania.

Czym są wakacje kredytowe i kiedy okazują się pomocne?

Decydując się przyznać kredyt swojemu Klientowi, bank nigdy nie może być całkowicie pewien, czy ten nie będzie miał trudności z jego spłatą w określonym terminie. Tym bardziej że nie wiadomo, co przyniesie los i jak potoczy się przyszłość. Nie oznacza to na szczęście, że nawet najmniejszy poślizg w regulowaniu zobowiązań przez kredytobiorcę musi doprowadzić do jego konfliktu z bankiem. Wakacje kredytowe to coraz częściej stosowane rozwiązanie, ponieważ co do zasady nie skutkuje raczej poważniejszymi konsekwencjami. Pod tym terminem kryje się okres, w którym odroczona zostaje konieczność spłaty raty kredytu tj. wyłącznie raty kapitałowej bądź także odsetkowej. Warto jednak zaznaczyć, że w tym czasie kredytobiorca nie powinien jedynie czekać, aż jego sytuacja samoistnie się unormuje, lecz przystąpić do podejmowania czynności umożliwiających mu pozyskanie środków na późniejsze uregulowanie należności. Bank musi bowiem widzieć, że klient nie chce jedynie przeczekać trudnego dla siebie okresu, czy “grać na zwłokę”.

Na jak długo można zyskać możliwość zaprzestania spłacania kolejnych rat kredytu?

Czas trwania wakacji kredytowych nie zawsze jest jednakowy. Może bowiem wynosić zarówno miesiąc, jak i nawet rok. Ich długość zależy m.in. od tego, w którym banku zostały uzyskane środki finansowe, ich wysokości, a przede wszystkim powodu, dla którego kredytobiorca zaczyna ubiegać się o możliwość tymczasowego niespłacania kolejnych rat. Ten ostatni koniecznie musi znaleźć się w składanym wniosku o okresowe zawieszenie konieczności regulowania należności, którego wzór bez problemu można znaleźć w Internecie. Jeśli dokument zostanie zaakceptowany przez bank, jego klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany, podobnie jak o długości wakacji i konsekwencjach z tym związanych. Wcześniej wspomnieliśmy, że nie są one szczególnie poważne, lecz nie oznacza to, że nie ma ich w ogóle. Opisywane działanie kredytobiorcy skutkuje najczęściej wydłużeniem okresu kredytowania lub wzrostem wysokości miesięcznej raty, jednak kredytobiorca musi liczyć się również z możliwością naliczenia dodatkowych odsetek, co ostatecznie wpłynie na wysokość zobowiązania kredytowego.

Nie wszyscy mogą liczyć na przyznanie im wakacji kredytowych

Na uwadze należy mieć fakt, iż wakacje kredytowe mogą, ale nie muszą zostać przyznane ubiegającym się o nie podmiotom. To, czy złożony wniosek ulegnie akceptacji, zależy w głównej mierze od tego, jak dotychczas przebiegał proces spłacania kolejnych rat. Jeśli były z tym wyraźne, regularne problemy, określona instytucja finansowa w większości przypadków nie zdecyduje się spełnić oczekiwań kredytobiorcy. Najczęściej też należy odczekać około pół roku od otrzymania pożyczki z wystąpieniem o okresowe wstrzymanie jej spłaty, aby wniosek został przychylnie rozpatrzony. W dobie pandemii koronawirusa, zważywszy na różne rozwiązania wprowadzane przez władze państwa, warto też sprawdzić, jakim zmianom uległy zasady przyznawania wakacji kredytowych. Najlepszym sposobem na to jest bezpośredni kontakt z własnym bankiem, ponieważ nie każda tego typu instytucja musi oferować swoim klientom takie same możliwości. Ważne przy tym jest, by nie zwlekać z przyznaniem się do swoich trudności finansowych, lecz jak najszybciej poinformować o nich bank, ponieważ takie działanie postrzegane jest jako uczciwe, w związku z czym kredytobiorca zwiększa swoje szanse na uzyskanie zamierzonego efektu.