Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Wszystko co musisz wiedzieć przed założeniem spółki z. o.o.

Jeżeli posiadamy koncepcję na swój wymarzony biznes i dobraliśmy już wspólników, którzy gotowi są nas wspomóc, możemy śmiało przystąpić do wyboru formy działalności gospodarczej, w której będziemy prowadzić naszą firmę. Jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przed wyborem firmy bez ZUS czyli spółki z o.o. warto zapoznać się z pewnymi kwestiami dotyczącymi jej funkcjonowania i rejestracji, które w znaczącym stopniu ułatwią podjęcie właściwej decyzji. Jedną z ważnych kwestii jest fakt, że w spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają swoim majątek za jej zobowiązania. Jeżeli chodzi o umowę spółki z o.o. to może ona być zawarta jako akt notarialny lub gotowy wzorzec, który jest udostępniony na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Spółka z o.o. może być jednoosobowa i w takim wypadku posiadać tylko jednego wspólnika. Warto wspomnieć również o tym, że wspólnik (jeśli pełni funkcję w zarządzie lub jest prokurentem) może osobiście decydować o działaniach spółki.

Funkcjonowanie spółki z o. o.

Spółka z o.o. może być utworzona przez osoby fizyczne i prawne. Występuje tutaj jeden wyjątek, nie może być ona utworzona przez inną jednoosobową spółkę. Wspólnicy posiadają jedynie zobowiązania, które są zawarte w umowie spółki i nie odpowiadają własnym majątkiem za jej zobowiązania. Przedsiębiorca może zastosować dowolną nazwę spółki, lecz musi ona zawierać w sobie oznaczenie- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o. lub spółka z o.o.). Jeżeli chodzi o umowę spółki z o.o. to może być ona zawarta w postaci aktu notarialnego. Warto skorzystać z firm zewnętrznych oferujących kompleksową obsługę prawną. Zostaniemy wtedy odciążeni z wykonywania wszystkich prawnych formalności związanych z zakładaniem i rejestrowaniem działalności gospodarczej. Umowa spółki z o.o. powinna zawierać:

 1. przedmiot działalności spółki
 2. wielkość kapitału zakładowego
 3. informację czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
 4. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
 5. czas trwania spółki, jeżeli wspólnicy postanowią, że jest określony

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi opiewać na kwotę minimum 5000 zł. Kapitał ten należy podzielić na poszczególne udziały, które mogą mieć równą bądź nierówną wartość nominalną. Wartość jednego udziału nie może być jednak niższa niż 50 zł. Wspólnik na pokrycie kosztów udziału w firmie może nie wnosić środków pieniężnych tylko wkład niepieniężny. W tym wypadku umowa spółki, którą sporządzamy korzystając z obsługi prawnej powinna dokładnie określić przedmiot tego wkładu, konkretnego wspólnika oraz liczbę i wartość objętych w zamian udziałów. Według regulacji prawnych przedmiotem wkładu nie może być świadczenie pracy oraz prawo niezbywalne wspólnika. Gdy chcemy przyznać wspólnikowi specjalne korzyści lub obciążyć go innymi obowiązkami, musimy koniecznie zawrzeć to w sporządzonej umowie spółki.

Rejestracja spółki z o.o. o czym warto pamiętać

Bardzo ważne jest, aby wniosek dotyczący rejestru spółki z o.o. został złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym w przeciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki. Pomocne w tym wypadku jest również skorzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej, dzięki której w szybki i skuteczny sposób załatwimy wszelkie urzędowe formalności. Wniosek o rejestrację spółki to formularze, które są dostępne na stronie Ministerstw Sprawiedliwości. Głównym, który należy wypełnić jest arkusz KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Dodatkowo należy wypełnić formularze, które dotyczą przedmiotu działalności, wspólników i zarządu. Przedsiębiorca jest proszony również o dołączenie:

 1. umowy spółki
 2. dokumentu potwierdzającego powołanie zarządu i prokurentów
 3. zgody na powołanie od członków zarządu i prokurentów
 4. oświadczenia całego zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy
 5. listy adresów poszczególnych członków zarządu
 6. podpisaną przez cały zarząd listę wspólników (która zawiera imiona i nazwiska lub nazwy wspólników oraz wartość nominalną udziałów każdego z nich)
 7. jeśli zakładamy spółkę jednoosobową niezbędne są dane jedynego wspólnika spółki

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości