Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Zmiany w prawie od 2020 roku – podsumowanie najważniejszych informacji

2020 rok trwa w najlepsze, a to oznacza, że za chwilę zaczną obowiązywać lub nawet już zdążyły wejść w życie istotne zmiany w różnych dziedzinach prawa. Z tego względu postanowiliśmy dokonać podsumowania tych zdecydowanie najważniejszych, co z pewnością zainteresuje większą liczbę osób.

Zmiany energetyczne – kto zapłaci więcej za prąd?

Choć pod koniec 2019 roku wydawało się, że od 1 stycznia wszyscy dostawcy energii wprowadzą nową taryfę skutkującą podwyżką cen prądu, ostatecznie udało się to jedynie Tauronowi, co na pewno nie ucieszyło jego klientów. Pozostałe spółki energetyczne, a więc PGE, Enea oraz Energa, nie zdołały przekonać Urzędu Regulacji Energetyki do tego, że koszty przedstawione w ich wnioskach taryfowych są zasadne.

Od 1 stycznia zmienia się także definicja kotła na paliwo stałe; odpowiedzialności karnej, do której mogą zostać pociągnięci projektanci w wyniku nieprawidłowego podłączenia stworzonego przez siebie dowolnego obiektu budowlanego; zobowiązania do przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, gdy zachodzi taka możliwość pod względem technicznym.

Rynek pracy – modyfikacje

Początek 2020 r. przyniósł również istotne zmiany na rynku pracy. Najważniejszą jest oczywiście wzrost minimalnego wynagrodzenia do 2 600 zł (350 zł różnicy w porównaniu do 2019 r.). Oznacza to, że najniższa płaca według prognoz finansowych będzie stanowić już prawie 50% (dokładnie 49,7%) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce domowej.

Jednocześnie pamiętać należy również o tym, że od 2020 r. zaczęła obowiązywać nowa, wprowadzona w 2017 r., stawka godzinowa dla osób pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych, co w zamyśle jej twórców ma przede wszystkim utrudnić poszczególnym pracodawcom nadużywanie ich, a zarazem stanowić swoisty parasol ochronny dla pracowników najsłabiej opłacanych. Ważna jest przy tym informacja, że od 1 stycznia dodatek za staż pracy przestał wpływać na wysokość minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę – podobnie zresztą, jak dodatki za pracę wykonywaną w ramach tzw. nadgodzin, nagrody jubileuszowe, a także odprawy rentowe i emerytalne.

Zmiany, które zainteresują przedsiębiorców

Wydaje się, że prawo dla przedsiębiorców jest tym, które w 2020 r. ulegnie największej zmianie. Jedną z najważniejszych jest bez wątpienia ustawa mająca na celu ograniczyć tzw. zatory płatnicze. Co to oznacza? Mówiąc najkrócej, jej wprowadzenie będzie skutkować skróceniem terminów (do maksymalnie 30 dni) opłat związanych z dokonywaniem transakcji handlowych, w których w roli dłużnika występuje podmiot publiczny (poza leczniczymi). Skrócenie terminu zapłaty (do 60 dni) w transakcjach od 1 stycznia ma obejmować również mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, których dłużnikami pozostają duże przedsiębiorstwa (tego rodzaju transakcje określane są jako asymetryczne). Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są natomiast zobowiązani do przedstawiania (w formie sprawozdań) ustalanych przez siebie (i stosowanych jednocześnie) terminów zapłat przed ministrem ds. gospodarki. Dzięki temu firmy wyraźnie opóźniające moment, w którym powinny uregulować swoje należności, będą mogły zostać ukarane pieniężnie.

Ustawa dotycząca wspomnianych zatorów płatniczych dotyczy również osób poszkodowanych przez ich występowanie, które za sprawą jej wprowadzenia zyskują możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w PIT oraz CIT. Wierzyciele, którzy nie otrzymali zapłaty w ciągu trzech miesięcy od upłynięcia terminu widniejącego na fakturze bądź umowie, mogą dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę równej wierzytelności. Dłużnik natomiast będzie zmuszony dokonać jej zwiększenia o sumę, której nie zdołał w odpowiednim czasie zapłacić. Odsetki ustawowe, powstające w wyniku opóźnień w transakcjach handlowych, wzrastają w 2020 r. do poziomu 11,5%. W przypadku, gdy dłużnikiem okazuje się jakikolwiek podmiot publiczny, odsetki pozostają niezmienne w porównaniu do ubiegłego roku i wynoszą 9,5%.

Przedsiębiorcy w rejestrze CEIDG

Jeśli chodzi o przedsiębiorców wpisanych do rejestru CEIDG, zainteresuje ich na pewno zmiana dotycząca Pakietu Przyjazne Prawo (PPP). Jej wprowadzenie skutkuje możliwością popełnienia błędu bez ryzyka zostania ukaranym w formie mandatu karnego lub kary pieniężnej. Pouczenie oraz zobowiązanie do usunięcia poszczególnych naruszeń (oraz ich ewentualnych skutków) stanowią od początku 2020 r. jedynie formy kary, które mogą zostać nałożone na przedsiębiorców. Pamiętać przy tym jednak należy, że wspomniana zmiana będzie obowiązywać jedynie przez 12 miesięcy od momentu podjęcia działalności gospodarczej – zarówno pierwszy raz, jak i ponownie lub po upływie przynajmniej trzech lat od dnia, w którym dokonane zostało zawieszenie lub zakończenie dotychczasowej działalności przez danego przedsiębiorcę. Od 2020 r. spółki jawne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne zyskują możliwość wykonywania zgodnie z prawem rzemiosła pod warunkiem, że przynajmniej jeden ze wspólników posiada ku temu odpowiednie kwalifikacje zawodowe, pozostali zaś są jego współmałżonkiem lub krewnymi w linii prostej.

Od 1 lutego 2020 r. zaczęła obowiązywać ustawa, na mocy której wprowadzony został „Mały ZUS Plus”. Do skorzystania z niego zobowiązani są jedynie ci przedsiębiorcy, którzy zgłosili chęć skorzystania z tej ulgi najpóźniej 8 stycznia b.r. Jeśli tego nie uczynili, możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, ustalane w sposób proporcjonalny względem przychodu uzyskanego przez niego w poprzednim roku, ich nie dotyczy. Próg dochodowy, którego nieprzekroczenie uprawnia do skorzystania z „Małego ZUS-u Plus”, wynosi w 2020 r. 120 tys. złotych. Wejście w 2020 r. przyniosło jeszcze inną, ważną zmianę. Mogą oni bowiem od 1 stycznia korzystać z ulgi podatkowej (tylko w PIT i CIT) IP box. Oznacza to zatem, że zyskują prawo do rozliczania dochodów uzyskanych w roku 2019 z komercjalizacji wytworzonych przez siebie (a także rozwiniętych oraz udoskonalonych) praw własności intelektualnej, stosując przy tym stawkę preferencyjną podatkową o wysokości 5%. Na początku 2020 r. podniesieniu uległ natomiast limit małego podatnika (do 2 mln euro), w wyniku czego duża grupa przedsiębiorców staje przed możliwością skorzystania z wyższej amortyzacji środków trwałych (jednak tylko raz), a także co kwartał wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Zmiany w zakresie finansów (zwłaszcza dla frankowiczów)

Wszyscy tzw. frankowicze powinni zainteresować się obowiązującą od początku 2020 r. prezydencką ustawą frankową, podpisaną przez Andrzeja Dudę. Na jej mocy osoby mające kredyt we frankach, lecz obecnie bezrobotne, mogą liczyć na pomoc finansową, pochodzącą z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ubieganie się o jej utrzymanie jest jednak możliwe jedynie w sytuacji, w której wskaźnik RdD jest wyższy niż 50%. Maksymalne wsparcie może wynosić 2 tys. miesięcznie, najdłuższy zaś okres pomocy uległ zwiększeniu do trzech lat.

Zmiany w handlu detalicznym

Osoby preferujące wykonywanie zakupów w niedziele muszą pamiętać o tym, że w 2020 r. zaledwie siedem z nich określonych zostało mianem handlowych – ostatnia styczniowa, kwietniowa, czerwcowa oraz sierpniowa, a także dwie poprzedzające nadejście świąt Bożego Narodzenia i jedną tydzień przed Wielkanocą. Niepocieszeni będą również sympatycy alkoholu etylowego oraz wyrobów tytoniowych, ponieważ od 2020 r. stawka akcyzy na nie uległa wzrostowi o 10%. Warto przy tym mieć na uwadze fakt, iż możliwe jest także wystąpienie indeksacji akcyzy na inne wyroby, w tym m.in. piwo, wino, susz tytoniowy, przy jednoczesnym pominięciu cydru oraz perry o mocy nie większej niż 5%. Od lipca akcyzą objęte mogą natomiast zostać objęte również coraz bardziej popularne wśród Polaków e-papierosy.

Podatek od sprzedaży detalicznej, w wyniku różnego rozpatrywania go przez poszczególne organy Unii Europejskiej, został zawieszony do ostatniego dnia czerwca 2020 r. Jeśli jednak Trybunał Sprawiedliwości UE uzna, że stanowi on realną pomoc dla państwa polskiego, wówczas zacznie obowiązywać ponownie, zgodnie z wydanym wcześniej nakazem Komisji Europejskiej.

W maju b.r. ulega końcowi trwający cztery lata okres przejściowy dla zakazu sprzedaży papierosów mentolowych, który wprowadzony został zgodnie z dyrektywą tytoniową UE (nieobejmującą jednak papierosów elektronicznych oraz podgrzewaczy tytoniu IQOS). W związku z tym na rynku w bardzo krótkim czasie będziemy mogli zauważyć brak możliwych do nabycia na nim dotychczas nawet 30% papierosów.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


 • Jak rejestruje się spółkę?
  Jeśli mamy pomysł na rozkręcenie własnego biznesu, warto zainwestować swój czas oraz pieniądze. Stworzenie własnej spółki może w prosty sposób …
 • Czym jest i na czym polega audyt księgowy?
  Na wieść o tym, że w danej firmie bądź instytucji ma zostać przeprowadzony audyt księgowy, bardzo często na osoby nimi …
 • Uprawnienia komornika a prawa dłużnika
  Brak stałej pracy wiąże się przede wszystkim z niestabilną sytuacją finansową. Po pewnym czasie wśród nieopłaconych rachunków pojawia się pismo …
 • Jak działa windykator?
  Prowadzenie zarówno gospodarstwa domowego, jak i własnej działalności wiąże się z niemałymi kosztami. Niespodziewane wydatki, również te, które nie mieszczą …
 • Co to jest masa upadłości i co się w nią wlicza?
  Niestabilna sytuacja finansowa może doprowadzić nie tylko do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, podwyższone ciśnienie, a nawet depresja. …